Kultury romańskie - omówienie - Bretończycy

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultury romańskie - omówienie - Bretończycy - strona 1

Fragment notatki:

KULTURY ROMAŃSKIE BRETOŃCZYCY
Bretania - rejon o ograniczonej autonomii
JĘZYK
- wschód ( Górna Bretania) - języki romańskie - gallo i francuski - Dolna Bretania do poł XX w. w większości bretońskojęzyczna ( korzenie celtyckie), uważany jest za zagrożony - ze względu na politykę językowej asymilacji, pojawienie się nowych mediów, i zmiany w sposobie życia - zacieranie się odrębności kulturowej XIX w. studia nad bretońskim
- powstanie ruchu bretońskiego Emsav - celem walka o Bretanię i ochronę kultury i języka, ruch odnowy kulturowej i języka, w miarę upływu czasu nabierał kształtów autonomistycznych , w I poł XX w zaczął nabierać kształty polityczne i programowe, wypowiedzi separatystyczne i nacjonalistyczne - romantyzm zapoczątkował modę na bretońskość
Przewartościowanie kultury bretońskiej w XX w - z kultury peryferyjnej, będącej często przedmiotem wstydu i wyparcia, stała się kulturą festiwali, twórczości i licznych działań animacyjnych , beretoński objęty ochroną, wprowadzenie elementów dwujęzyczności ( nazwy ulic, napisy, szkoły, kursy dla dorosłych)
- dwa poziomy funkcjonowania kultury bretońskiej - dla jednych jest ona instynktowna, dla innych jest wyborem - historia bretanii jest praktycznie nieznana mieszkańcom Francji a nawet Bretanii
- specyficzna kultura oparta na kulcie lokalnych świętych, rycerze okrągłego stołu, liczne legendy, celtyckie korzenie
- historia wciąż jest owocem zakazanym HISTORIA:
- zamieszkiwana była przez praceltów
- wcześniej pod nazwą Armoryka ( kraina nad brzegiem morza)
- podbój Rzymu
- liczne najazdy  ruina - potomkowie Bretończyków - celtowie z Wysp Brytyjskich pojawili się w Armoryce między V a VI w
Na skutek migracji, wtedy stała się chrześcijańska Morman -wielki wódz Bretanii - próba odparcia Franków, Normanów - XV/XVI Anna Bretońska- ostatnia władczyni niezależnych Bretończyków  ślub z francuskim królem 1532 Bretania autonomiczną prowincją Francji z zagwarantowaną wieczyście autonomią - spadek znaczenia Bretanii
- likwidacja niezależnej marynarki przez kardynała Richelieu pozbawiła Bretończyków jedynego źródła bogactwa 1626
- nakładanie znacznych podatków na Bretończyków  sprzeciw - biedna gospodarka opierająca się na rolnictwie i rybołówstwie
Wybuch powstania  stłumienie  znaczne ograniczenie suwerenności


(…)

… skutki rewolucji francuskiej - całkowite zniszczenie ekonomii i potencjału gospodarczego
- w Bretanii mówi się o rewolucji w kontekście końca niezależności POLITYKA JĘZYKOWA FRANCJI - pojawienie się społeczeństwa przemysłowego spowodowało rosnącą potrzebę ujednolicenia kulturowego i językowego - rzeczywista uniformizacja wymagała unifikacji grup etnicznych i mniejszości językowych
- chęć stworzenia państwa narodowego przez Francję - narzucenie języka oficjalnego - imperializm językowy Francji - elity bretońskie porzuciły bretoński już w XI . , zepchnięcie bretońskiego do sfery życia prywatnego, pozbawionego prestiżu i miejsca w kulturze wysokiej XVIII w wypowiedzenie wojny innym językom i dialektom m.in. wykluczanie obcych dialektów i gwar ze szkół, wprowadzanie kar za używanie bretońskiego, zakaz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz