Liturgia - strona 11

Ruch husycki

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1631

się 1436 ostateczne zatwierdzenie kompaktów liturgia w języku narodowym komunia pod obu postaciami...

Średniowiecze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Alicja Kędziora
 • Elementy teorii i historii literatury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1610

tradycji ( np. celtyckiej ) 5. Teksty liryczne - pisane po łacinie, bo były wykorzystywane w liturgii...

Kościół Wschodni-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Anna Helena Marciniak-Kajzer
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

w zakresie liturgii na terenie południowych Włoch, które znajdowały się pod wpływami bizantyjskimi. Dalej...

Pytania i podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

na: a. wydanie konstytucji o liturgii *b. ogłoszenie Maryi „Matką Kościoła” c. prace nad konstytucją Gaudium et...

Wyszyński i Wojtyła, Sobór Watykański II-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

w liturgii (łacina). Był także zwolennikiem potępienia komunizmu przez sobór, choć inaczej niż większość...

Namaszczenie chorych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

. 30-40. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznao 1995, n. 1499-1532. II Polski Synod Plenarny, Liturgia...

Wykład - Odrodzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

, ogłoszono brewiarz, mszał rzymski unifikujący liturgię, ogłoszono Wulgatę jako obowiązujący przekład...

Konflikty ideowe wieku XVII

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

naukę o odpustach, zreformowano liturgię, ustalono nowe formy kultu świętych - podkreślano zwierzchność...