Ruch husycki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch husycki - strona 1

Fragment notatki:
Ruch husycki
SYTUACJA SPOŁECZNO - POLITYCZNA CZECH W XIV W
znacznie później kryzys z początków XIV wiecznej EU
póki co rozkwit
przeobrażenia wsi czeskiej
upowszechnienie się renty pieniężnej
równolegle feudałowie powiększają obowiązki ludności wzmożone nasilenie przeciwieństw klasowych
zaostrzanie się antagonizmów narodowościowych
podział klasowy = narodowościowy
ciemiężycielami tez duchowieństwo
wyższa hierarchia kościelna to zazwyczaj cudzoziemcy
zdemoralizowane
FERMENT SPOŁECZNO - RELIGIJNY W CZECHACH
nieudolne rządy Wacława Luksemburskiego
przyspieszenie wybuchu rewolucji antyfeudalnej
aspekt antykościelny
aspekt walki narodowościowej
powiązanie z nauką Wiklefa
studenci zagraniczni przenoszą ją do Pragi
JAN HUS
głęboko zainteresowaną nauką Wiklefa
profesor, rektor uniwersytetu
podjął walkę o prawa języka czeskiego w kościele
był duchownym
jego kazania popularne wśród ludu
staje się zwolennikiem Wiklefa bo
jaskrawe przykłady molarnego rozkładu duchowieństwa
zaostrzające się przeciwności klasowe i narodowościowe
zwolennik predestynacji
widzi w piśmie świętym jedyny autorytatywny wykładnik wiary
atakowany przez kler
klątwa
zatwierdzona przez papieża
król Niemiec Zygmunt Luksemburski wzywa go na sobór w Konstancji
gwarantuje mu bezpieczeństwo listem żelaznym
Hus zostaje wtrącony do więzienia
spalony na stosie jako heretyk
„CZTERY ARTYKUŁY PRASKIE”
wzburzenie w czechach
początek rewolucji husyckiej
przekształca się w antyfeudalny ruch ludowy
ferment powoli
początkowa forma ściśle religijna
duchowieństwo sprzyjające Husowi ogłasza 4 artykuły praskie
postulaty
prawa swobodnego głoszenia słowa Bożego
komunii pod dwiema postaciami
ma już nie być tylko przywilejem dla duchowieństwa
sekularyzację dóbr kościelnych
karania grzechów śmiertelnych przez władzę świecką
REWOLUCJA HUSYCKA
ferment wśród ludu się wzmaga
propaganda waldensów i innych wyznawców ruchów ubogich
obejmują swym ruchem coraz więcej świątyń
usuwają duchowieństwo podległe papieżowi
tumult i obalenie rady miejskiej
zmarł nagle Wacław IV
husyci panami sytuacji
odmawiają uznania praw do korony Zygmunta Luksemburczyka
ściągają przeciw sobie wyprawy odwetowe - krucjaty
nie dają efektów
husycie nie dają się
przechodzą do kontrofensywy
ARMIA HUSYCKA
doskonale zorganizowana
Jan Żiżka
piechota + wozy bojowe


(…)

… z taborytami
musi uchodzić z Czech
SPORY W OBOZIE HUSYCKIM
śmierć organizatora armii husyckiej
komplikuje się sytuacja
najbliższe grono jego zwolenników zrywa z taborytami
sierotki
rewolucję husycką ratuje Prokop Wielki
przejmuje dowództwo armii
inicjator przeniesienia walki na teren nieprzyjaciela
chroni kraj przed
wojna domowa stronnictw
zmusza Luksemburskiego do ustępstw
skutkiem zaproszenie husytów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz