Literatura przedmiotu - strona 5

Odpowiedzialność karna-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

, wskazuje się w literaturze przedmiotu, że przestępstwo jest konstrukcją zbudowaną z kilku elementów...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

frankfurcka - potoczna nazwa w literaturze przedmiotu filozofii i socjologii grupy pracowników frankfurckiego...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

oraz zakres sektora finansów publicznych ,,W polskojęzycznej literaturze przedmiotu sektor publiczny...

Prawo a inne systemy normatywne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3136

„ilościowego” zakresu regulacji prawa i moralności, a w literaturze przedmiotu można wyróżnić dwie teorie...

Prekursorzy "naukowej" oprganizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kataryzna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

był właśnie R. Owen. Prekursorów naukowego podejścia do rozstrzygania problemów organizacji literatura...