Biologiczne mechanizmy zachowania, część neurofizjologiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne mechanizmy zachowania, część neurofizjologiczna - omówienie - strona 1 Biologiczne mechanizmy zachowania, część neurofizjologiczna - omówienie - strona 2 Biologiczne mechanizmy zachowania, część neurofizjologiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-06
Biologiczne mechanizmy zachowania,
część neurofizjologiczna
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
pawel.ostaszewski@psych.uw.edu.pl
Wykład 1 neurofizjologiczny
- Sprawy organizacyjne
- Komórki glejowe
- Neurony
- Neurogeneza
Tematyka tej części kursu
• Relacja: mózg - zachowanie
• Wybrane, podstawowe zagadnienia z obszaru
neurofizjologii i neuroanatomii
• Nieco o psychofarmakologii i hormonach
• Metody badania związków między
aktywnością mózgu a zachowaniem się ludzi i
zwierząt
Cele kursu
• Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi
zagadnieniami dotyczącymi biologicznych
podstaw funkcjonowania człowieka
• Zainteresowanie słuchaczy omawianą
problematyką, co może skutkować dalszymi,
samodzielnymi poszukiwaniami informacji w
literaturze przedmiotu
• Wzbudzenie sceptycznej postawy wobec
naiwnych prób wyjaśniania zachowania ludzi i
zwierząt poprzez odwoływanie się do działania
mózgu, o którym wciąż wiemy mało
1
2012-12-06
Formy pracy i zaliczenie
• Ta część kursu z BMZ obejmuje w tym roku 14 godzin
wykładu (do tego dochodzi 14 godzin etologii z
doktorem Maciejem Trojanem)
• Zalecany podręcznik do tej części wykładu: James
Kalat: „Biologiczne podstawy psychologii”
• Materiały do wykładu (pomniejszone slajdy w plikach
*.pdf): chyba będą…, w Internecie, na przełomie
października i listopada
Tematy poszczególnych wykładów
neurofizjologicznych
• Wykład 1 – 12.10.2012 Przedstawienie celów i programu
wykładu
– Komórki glejowe: rodzaje i funkcje
– Budowa i czynność komórki nerwowej
– Powstawanie i przewodzenie potencjału czynnościowego w
neuronie
– Powstawanie nowych komórek w dojrzałym mózgu
• Wykład 2 – 26.10.2012
– Budowa i działanie synaps
– Zaburzenia zachowania wynikające z niewłaściwego działania
synaps i wybranych układów transmisji synaptycznej (np.
depresja i układ adrenergiczny i serotoninergiczny;
schizofrenia i nadczynność układu dopaminergicznego)
– Farmakologiczne modyfikowanie działania synaps
Tematy poszczególnych wykładów
neurofizjologicznych
• Wykład 3 – 16.11.2012
– Metody badania związku między układem nerwowym, a
zachowaniem: ich możliwości i ograniczenia
Obwodowy układ nerwowy
– Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego:
rdzeń kręgowy
• Wykład 4 – 30.11.2012
– Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego
Pień mózgu
– Móżdżek
– Przodomózgowie: międzymózgowie i kresomózgowie
2
2012-12-06
Tematy poszczególnych wykładów
neurofizjologicznych
• Wykład 5 – 14.12.2012
– Układy funkcjonalne mózgu: układ siatkowaty, układ limbiczny,
układ nagrody
• Wykład 6 – 11.01.2013
– Systemy sensoryczne: ogólna organizacja
– Układ wzrokowy
• Wykład 7 – 25.01.2013

Główne systemy kontrolujące czynności ruchowe
rdzeniowe ośrodki kontroli ruchów
rola móżdżku w kontroli czynności ruchowych
układ piramidowy i pozapiramidowy
wybrane przykłady zaburzeń ruchowych związanych z układem
pozapiramidowym: choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona
Zaczynamy!
– Elementy struktury układu nerwowego człowieka
– Rodzaje i funkcje komórek ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz