Biologiczne mechanizmy zachowania - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne mechanizmy zachowania - wykład 5 - strona 1 Biologiczne mechanizmy zachowania - wykład 5 - strona 2 Biologiczne mechanizmy zachowania - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-07
Biologiczne mechanizmy
zachowania
Wykład 5 neurofizjologiczny
- Układ siatkowaty i temperament
- Układ limbiczny i emocje
- Układ nagrody i uzależnienia
-Układy czuciowe: dotyk i ból
Układ siatkowaty i regulacja
tonusu kory mózgowej
• Układ siatkowaty
wstępujący reguluje
poziom pobudzenia
kory mózgowej (tzw.
tonus)
• Optymalny poziom
wzbudzenia =
optymalne
funkcjonowanie
Teorie psychologiczne odwołujące się
do koncepcji aktywacji
• Prawa Yerkesa - Dodsona
• Różnice indywidualne w
zakresie temperamentu, np.:
– poszukiwanie doznań
(Zuckerman)
ekstrawersja (Eysenck)
– impulsywność (Behavioural
Approach System) (Gray)
– reaktywność (Strelau)
• Powiązania niejednoznaczne,
bo układ siatkowaty wzbudza,
ale i hamuje...
1
2012-12-07
Działanie układu siatkowatego na korę
siatkowata
GABA
ACh
i mostu
Dopływ informacji do tworu siatkowatego
Układ limbiczny
• Kontrola nastroju i emocji
• Kodowanie śladów pamięciowych silnie
nacechowane emocjonalnie
• Kontrola popędów
• Zmysł węchu
• Regulacja homeostazy
(regulacja
autonomicznego
układu nerwowego)
2
2012-12-07
Układ limbiczny: regulacja czynności emocjonalnych i
popędowych
Części układu limbicznego
Ciało migdałowate: strach i agresja
• Hipokamp: pamięć
• Podwzgórze: homeostaza,
metabolizm, popędy, emocje,
pamięć (ciała suteczkowate)
• Wzgórze: przekaz informacji
czuciowej do kory, regulacja
wzbudzenia korowego
Części układu limbicznego
• Zakręt obręczy
– część przednia i tylna –
emocje: integracja
emocji i zachowania
(stymulacja: wzrost
emocji, impulsywność;
lezje: apatia, akinezy –
ruchy opóźnione,
minimalne)
– część tylna – pamięć i
funkcje wzrokowoprzestrzenne
3
2012-12-07
Układ nagrody
Badania Jamesa Oldsa i wsp. (1954)
nad samodrażnieniem i tzw.
ośrodkami przyjemności
Układ nagrody
• Najważniejszymi elementami układu nagrody uaktywniającymi się podczas
reakcji sprawczych są jądro półleżące (nucleus accumbens, NA)
przodomózgowia, pole brzuszne nakrywki śródmózgowia (ventral tegmental
area, VTA) i łączący je pęczek przyśrodkowy przodomózgowia (medial
forebrain bundle, MFB) – drogi dopaminergiczne (głównie).
Ogólny schemat
organizacji dróg
czuciowych
wzgórze
4
2012-12-07
Rodzaje czucia
• Czucie teleceptywne (odbierane
przez narządy zmysłów)
– Wzrok
– Słuch
– Węch
• Czucie eksteroceptywne
(powierzchniowe)
Dotyk
Ból
Temperatura
Smak
• Czucie proprioceptywne (głębokie)
– Układ ruchowy
– Błędnik
• Czucie interoceptywne (trzewne)
– Narządy wewnętrzne
Przebieg
dróg
czuciowych:
-dotyk Pęczek i
smukły
klinowaty
-ucisk oraz droga rdz.wzg. przednia
-ból
Droga rdzeniowo-ciepło wzgórzowa
boczna
-zimno
5
2012-12-07
Drogi
i ośrodki
czucia
bólu
Drogi czucia
i hamowania
bólu Hamowanie presynaptyczne:
- Drogi czucia dotyku
- Drogi bólowe z innych okolic
Synapsy pobudzające
Synapsy hamujące
Drogi wstępujące
swoiste i
nieswoiste
Drogi zstępujące
Podsumowanie: czy wiesz co to jest oraz jaka
jest tego funkcja?
• Twór siatkowaty pnia mózgu, układ siatkowaty ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz