Literatura przedmiotu - strona 16

note /search

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

- nie ma badania idealnego, bez błędów. W literaturze przedmiotu mówi się o dwu rodzajach błędów, jednym...

Strategie międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2030

. W literaturze przedmiotu pojęcie umiędzynarodowienia zastępuje pojęcie internacjonalizacji. Pojęcie...

Wielkość próby - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

- nie ma badania idealnego, bez błędów. W literaturze przedmiotu mówi się o dwu rodzajach błędów, jednym...

Istota i warunki kierowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

). Obok pojęcia “kierowanie” w naukowej literaturze przedmiotu spoty- kamy takŜe pojęcie “zarządzanie”. Niektórzy...

Istota pośrednictwa handlowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1386

detalicznej) W literaturze przedmiotu znajduje się wiele podziałów placówek sieci handlu detalicznego...

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

w każdej sytuacji. W literaturze przedmiotu pojawiło się wiele różnych definicji strategii; M. Marchesnay...