Literatura przedmiotu - strona 16

Ujęcie strategiczne w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Ujęcie strategiczne W ostatnich latach w naukowej literaturze przedmiotu pojawiła...

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

- nie ma badania idealnego, bez błędów. W literaturze przedmiotu mówi się o dwu rodzajach błędów, jednym...

Strategie międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

. W literaturze przedmiotu pojęcie umiędzynarodowienia zastępuje pojęcie internacjonalizacji. Pojęcie...

Wielkość próby - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

- nie ma badania idealnego, bez błędów. W literaturze przedmiotu mówi się o dwu rodzajach błędów, jednym...

Istota i warunki kierowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

). Obok pojęcia “kierowanie” w naukowej literaturze przedmiotu spoty- kamy takŜe pojęcie “zarządzanie”. Niektórzy...

Istota pośrednictwa handlowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

detalicznej) W literaturze przedmiotu znajduje się wiele podziałów placówek sieci handlu detalicznego...

Rola pracowników socjalnych

 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2709

pojedynczego człowieka, jak i całej społeczności lokalnej. Jak wskazuje literatura przedmiotu...

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

w każdej sytuacji. W literaturze przedmiotu pojawiło się wiele różnych definicji strategii; M. Marchesnay...