Literatura przedmiotu - strona 17

Handel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1890

detalicznej) W literaturze przedmiotu znajduje się wiele podziałów placówek sieci handlu detalicznego...

Modele matematyczne w ekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

można im przypisywać różne wartości, to w modelu pełnią funkcję stałej, ponieważ jest ona dana. Stąd w literaturze...

Bractwo Kurkowe

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • arkadiusz płomiński
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przebadany. W zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu prawie nie ma informacji o polskich bractwach...

Controling - rodzaje

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2457

semantycznego tego pojęcia. W literaturze przedmiotu wyraźnie krystalizują się dwie linie rozumienia kontroli...

Organizowanie procesów pracy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

literaturze przedmiotu formalizację uwaŜa się za waŜny czynnik trwałości organizacji. JednakŜe, podobnie...