Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi- opracowaniei

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi- opracowaniei - strona 1 Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi- opracowaniei - strona 2 Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi- opracowaniei - strona 3

Fragment notatki:

Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Postępowanie w reengineeringu jest wieloetapowe. I chociaż twórcy reengineeringu nie zaproponowali metody postępowania dla usprawnienia procesu przy pomocy reengineringu to dotychczasowe doświadczenia pozwalają na wydzielenie następujących etapów procedury:
Sformułowanie problemu, czyli określenie co pragniemy usprawnić ? Czy jest to proces usprawnienia zarządzania w całej organizacji albo czy jest to pewien element na przykład usprawnienie procesu dystrybucji albo też usprawnienie procesu produkcji ?
Identyfikacja potrzeb użytkownika, czyli określenie czego decydenci spodziewają się po zakończeniu procesu, jakich oczekują efektów. Należy dążyć do tego aby te oczekiwania były określone w sposób ilościowy i możliwy do weryfikacji. Taki sposób postępowania pozwala na ocenę czy reengineering spełnił oczekiwania użytkownika czy też w tym etapie nie osiągnięto pożądanego stanu i należy wzmocnić wysiłek aby ten pożądany stan osiągnąć. Identyfikacja tych potrzeb jest wielostopniowa. O nie wszystkich swoich potrzebach , użytkownik zdaje sobie sprawę.
Analiza istniejącego stanu, czyli określenie punktu startowego od którego rozpoczyna się postępowanie reengineeringowe. W ten sposób określamy "przestrzeń" działania. Tutaj również określamy istniejące i przewidywane ograniczenia jak też określamy jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy. 
Wybór reengineeringowej metody postępowania i metod wspomagających, czyli określenie jakie metody zostaną użyte w przeprowadzonym postępowaniu Jest to więc podobne postępowanie jakie jest stosowane przy posługiwaniu się Systemem Wspomagania Decyzji ( DSS) gdzie dla budowy określonych rekomendacji korzysta się z Bazy Modeli i z tej bazy wybiera się najbardziej użyteczne modele.
Przedstawienie metody postępowania i określenie potrzebnych środków, czyli zaproponowanie ścieżki dojścia do pożądanego stanu a więc zrealizowanie wymagań decydentów.
Weryfikacja, czyli wybór jednej ze zbioru następujących możliwych decyzji:  · przyjęcie rekomendowanej propozycji postępowania, · odrzucenie rekomendacji i skierowanie projektu do ponownej analizy, · częściowe odrzucenie i przekazanie projektu do korekty.
Wdrożenie.
Podjęcia działań dla nowych zmian czyli rozpoczęcie nowego reengineeringu.
Pierwszym warunkiem zastosowań reengineeringu do usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi jest stworzenie doskonale pracującego zespołu. Taki zespól powinien tak ze sobą współpracować aby stanowił lojalną i partnerską grupę. Dąży się więc do stworzenia multidyscyplinarnego zespołu, którego łączą silne więzi i chęć odniesienia sukcesu. W metodzie już a priori zakłada się, że istniejąca organizacja jest zła, i w pierwszym kroku procedury należy określić problem, który będzie przez nas usprawniany.

(…)

… się na funkcjonowanie poczty. "Jedyna rysą na imponującym odrazie dokonań Zarządu Deutsche Post AG jest fakt licznych zwolnień grupowych pracowników poczty niemieckiej jako rezultat procesu reengineeringu zarządzania".  W literaturze przedmiotu, wymienia się następujące trzy główne przyczyny niepowodzeń we wprowadzaniu tak radykalnych zmian, jak reengineering. Pierwsza z nich to: ludzie na ogół nie chcą zmian, boją…
… zespołu do reengineeringu. Zespół musi być zgrany i dobrze ze sobą współpracować. Zgodnie z tą zasadą krytykuje się koncepcję, a nie ich autorów, natomiast pomysły są własnością całego zespołu. Szansą na sukces ma tylko ten zespół, który hołduje zasadzie: nie ma zwycięzców w przegranym zespole. Trzecia przeszkoda to tradycja, nawyki, przyzwyczajenia. Są one najtrudniejsze, bo są niewidoczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz