Literatura przedmiotu - strona 14

Akt normatywny - omówieni zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 476
Wyświetleń: 889

, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363) zarządza się, co następuje: (…) W literaturze przedmiotu pojęcie aktu...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1281

, jakie mieszczą się w obrębie definicji rynku kapitałowego, w literaturze przedmiotu można spotkać kilka ujęć...

Finanse publiczne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

, a w Wielkiej Brytanii w kwietniu. . W literaturze przedmiotu formułuje się także pojęcia: systemu budżetowego...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4732

obiektów. Definiowanie pojęcia państwa w literaturze przedmiotu występuje wiele definicji państwa...

Style kierowania - praca

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr inż. Anna Wojtowicz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4550

Plan pracy: I. Wprowadzenie II. Style kierowania w literaturze przedmiotu III. Sukcesy organizacji...

Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

przedmiotu „Prawo europejskie”. Wymagania egzaminacyjne. Literatura przedmiotu. Proces integracji...