List przewozowy - strona 11

Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Rafał Bucholski
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3059

podstawę dysponowania przez posiadacza określonymi rzeczowymi składnikami majątkowymi są to np.: listy...

Prawo cywilne - rodzaje umów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Robaczyński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2555

przesyłki wymagane złożenie przewoźnikowi listu przewozowego (dane do prawidłowego przewozu) konosament...

Zarzadzanie informacjami - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Jan Kluska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4130

instytucji zewnętrznych Bloki formalne- cenniki, katalogi, listy przewozowe, tachometry, cykle czsu pracy...

Financial vocabulary

 • mgr Ewa Truszewska
 • Język angielski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

IMPORTS AND EXPORTS Bill of lading - konosament; list przewozowy (dokument wystawiany właścicielowi towaru...

System bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz normy określające ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Do funkcji systemu bankowego zalicza się: stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia zapewnienie możliwości dokonywania rozlic...

Ewidencja i wycena środków pieniężnych - Pojęcie, klasyfikacja i wycen...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

EWIDENCJA I WYCENA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział I Ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5 Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych 5 Środki pieniężne w kasie 8 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 12 Inne środki pieniężne 15 Rozdział II Formy obrotu środka...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Joanna Cichorska
 • Rynki finansowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3654

do współwłasności majątkowej (akcje) Papiery towarowe, reprezentujące uprawnienia do rozporządzania towarami (listy...