Ewidencja i wycena środków pieniężnych - Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja i wycena środków pieniężnych - Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych - strona 1 Ewidencja i wycena środków pieniężnych - Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych - strona 2 Ewidencja i wycena środków pieniężnych - Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

EWIDENCJA I WYCENA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział I Ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5 Pojęcie, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych 5
Środki pieniężne w kasie 8
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 12
Inne środki pieniężne 15
Rozdział II Formy obrotu środkami pieniężnymi 19 Ogólna charakterystyka form rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych 19
Organizacja obrotu gotówkowego 21
Obrót bezgotówkowy 30
Polecenie przelewu 31
Polecenie zapłaty 32
Czeki 34
Inkaso 38
Akredytywa 38
Okresowe rozliczenia saldami 41
Rozliczenia planowe 42
Weksle 43
Karty 45
Formy rozliczeń zagranicznych 49
Rozdział III Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych na przykładzie zakładu budżetowego 55 Pojęcie dokumentu księgowego i jego kontrola 56
Dokumenty księgowe i ewidencja środków pieniężnych w kasie 59
Dowody księgowe w banku 61
Ewidencja środków w kasie 62
Ewidencja środków na rachunkach bankowych 64
Zakończenie 67 Bibliografia 68 Załączniki 69 WSTĘP Środki pieniężne są najbardziej płynnym składnikiem majątku obrotowego, przeznaczonym na bieżące wydatki oraz zapłatę bieżących zobowiązań o najkrótszym terminie ich wymagalności. Środki pieniężne obejmują krajowe i zagraniczne środki płatnicze przechowywane w kasie jednostki lub na rachunku bankowym.
Celem tej pracy jest przedstawienie i scharakteryzowanie środków pieniężnych znajdujących się w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie ewidencji i dokumentacji wymaganej w prawidłowym obrocie tymi środkami zaprezentowanej na przykładzie zakładu budżetowego. Praca ta składa się z trzech rozdziałów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz