List przewozowy - strona 10

Handel zagraniczny - Cykl transakcyjny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

(faktury, konosamentu, listu przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem merytorycznym...

Cykl transakcyjny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

(faktury, konosamentu, listu przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem merytorycznym...

Fazy transakcji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

konkretne informacje na temat przygotowania towaru do wysyłki. Dołączone do niej bywają: wzorcowy list...

Encyklopedia rachunkowości- D

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

D   DANE Liczby, fakty, pojęcia lub polecenia przedstawione w sposób dogodny do przekazywania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi bądź automatycznymi. D., którym przy zastosowaniu odpowiednich konwencji przyporządkowano jakieś znaczenie, określa się jako informacje. Te same d. mogą z...

Prawo lotnicze, prawo powietrzne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1015

biletu pasażerskiego, kwitu bagażowego, listu przewozowego, zasadę odpowiedzialności przewoźnika (wina...

Prawo lotnicze i prawo powietrzne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2401

biletu pasażerskiego, kwitu bagażowego, listu przewozowego, zasadę odpowiedzialności przewoźnika (wina...

Rodzaje umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

według rodzaju, ilość oraz sposób opakowania, wartość rzecz. Wysyłający może zażądać wydania mu listu...

Rozliczenie bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2863

zapłaty (listy przewozowe, faktury, świadectwa rzeczoznawców). 1 DŁUŻNIK 1a BANK DŁUŻNIKA 6 2 5 4...