Prawo lotnicze, prawo powietrzne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo lotnicze, prawo powietrzne - strona 1 Prawo lotnicze, prawo powietrzne - strona 2 Prawo lotnicze, prawo powietrzne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo  lotnicze (aviation law), prawo powietrzne (air law)    Zespół norm prawnych dotyczących stosunków prawnych związanych z działalnością  lotnictwa. Prawo to tworzą dziesiątki umów międzynarodowych, setki aktów prawa  pochodnego organizacji międzynarodowych oraz tysiące umów dwustronnych. Obecnie poza  obszernym prawem krajowym w Polsce obowiązują także liczne akty prawa UE dotyczące  lotnictwa.  Lotnictwo dzieli się na cywilne i państwowe. Konwencja chicagowska stosuje się wyłącznie  do cywilnych statków powietrznych. Lotnictwo cywilne wg. ICAO dzieli się na handlowe  (zarobkowy transport lotniczy- commercial air transport) oraz lotnictwo zwane „ogólnym”  (general aviation). W ramach ogólnego lotnictwa ujmuje się: loty szkoleniowe, loty na własne  potrzeby, loty rekreacyjno-przyjemnościowe, prace lotnicze i inne loty.   Zgodnie z prawem międzynarodowym państwo ma pełną suwerenność nad swoimi  obszarami powietrznymi. W początkowym okresie rozwoju lotnictwa starano się ograniczyć  zwierzchnictwo państwa, powstała liberalna koncepcja „otwartego nieba”. Obecnie wg  systemu chicagowskiego przyjmuje się obecnie że istnieją tzw. „wolności lotnicze”. M.Żylicz  nazwał je „przywilejami lotniczymi”. Natomiast istnieje niekwestionowana wolność lotów w  międzynarodowej przestrzeni powietrznej.  5 chicagowskich wolności lotniczych (wolności tranzytowe) :  1) Przywilej przelotu przez terytorium państwa bez lądowania;  2) Przywilej lądowania dla celów niehandlowych;  3) Przywilej przywożenia (wyładowania) pasażerów, poczty i towarów zabranych z kraju  państwa przynależności statku powietrznego;  4) Przywilej zabierania pasażerów, poczty i towarów z przeznaczeniem na terytorium  państwa przynależności statku powietrznego;  5) Przywilej zabierania pasażerów, poczty i towarów z przeznaczeniem na terytorium inne  (trzeciego) państwa oraz przywożenia (wyładowania) pasażerów, poczty i towarów  pochodzących z każdego takiego terytorium.   Obecnie formułuje się także nowe „wolności” związane z dostępem do rynku transportu  lotniczego. Wg ICAO istnieją także prawa dostępu do rynku tj: prawo trasowe, prawa  operacyjne, prawa przewozowe, prawa pomocnicze. Według definicji zawartej w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady nr 1008/2008 „prawo przewozowe”  oznacza prawo do wykonywania przewozu lotniczego, obejmujące serię lotów, w których  przewozi się pasażerów i towary lub pocztę za wynagrodzeniem lub „w ramach najmu”  między dwoma portami lotniczymi Wspólnoty.  Najważniejsze systemy prawne w prawie lotniczym  Systemy Chicagowski i organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego(ICAO) 

(…)

… przewozu lotniczego, w tym
dokumentów przewozowych i zasad odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego. W
konwencji unormowano m.in. definicję umowy przewozu, zasady dotyczące biletu
pasażerskiego, kwitu bagażowego, listu przewozowego, zasadę odpowiedzialności
przewoźnika (wina domniemana), kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika
(125.000 fP-8.300 SDR per capita). System był wielokrotnie…
… niektórych prawideł dotyczących między
narodowego przewozu lotniczego podpisana w Warszawie 12.10.1929r. Głównym celem
systemu warszawskiego było ujednolicenie międzynarodowego przewozu lotniczego, w tym
dokumentów przewozowych i zasad odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego. W
konwencji unormowano m.in. definicję umowy przewozu, zasady dotyczące biletu
pasażerskiego, kwitu bagażowego, listu…
… franki na SDR (jednostki wypłacanych odszkodowań).
Konwencja warszawska ma zastosowanie do międzynarodowego przewozu lotniczego, przez
który rozumie się przewoz wykonywane statkiem powietrznym za wynagrodzenie, jeżeli
zgodnie z umową przewozu miejsce wyruszenia i miejsce przeznaczenie, niezależnie od tego,
czy następuje przerwa w przewozie lub przeładowanie – są położone bądź na terytorium
dwóch państw…
… w międzynarodowych portach lotniczych. Najnowsza konwencja,
regulujący ściganie sprawców bezprawnych czynów przeciwko bezpieczeństwu lotniczemu
jest konwencja pekińska z 2010r.
Rodzaje umów przewozu lotniczego : poza umowami liniowymi, dużą rolę odgrywają umowy
czarterowe. Prawo lotnicze niestety nie zawiera definicji czarteru lotniczego. Wyróżnia się
dwa; czarter typu najmu (oddanie statku powietrznego z załogą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz