financial vocabulary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
financial vocabulary - strona 1

Fragment notatki:Słówka dotyczą takich dziedzin jak: company law, bookkeeping, types of assets, depreciation, cach flow, financial statements, liquid metaphors, bankruptcy, auditing, annual general meetings, cost accouting, central banking, international trade, financial instruments i wiele innych.

Company Law
Bankruptcy
Corporations
Creditors - A party to whom money is owed., [ wierzyciel, udzielający kredytu ]
Issue - [emitować, wydawać, publikować]
Liability - [zobowiązanie]
Losses
Partnership Registered
Shares
Sole trader - sole proprietor (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Financial
Premises - nieruchomości; lokal; pomieszczenie; teren (kat.: prawo), część wstępna; uwagi wstępne
1. Issues or matters raised or referred to in the earlier part of an argument or document. See also premise.2. A building or facility, including the fenced or walled (or demarcated or segregated) space surrounding it.
Capital
Prospectus - prospekt emisyjny, prospekt ( marketing )
Files
Bookkeeping
Credits - to credit [ uznawać - rach. ]
Debits - to debit [ obciążać - rach. ]
Double-entry - [podwójne księgowanie]
Invoice
Journals
Ledger - główna księga rachunkowa, Also called book of final entry
Posted - to post - The act of recording a transaction in the company's ledger as it takes place.
Receipt - potwierdzenie odbioru, pokwitowanie, rachunek, odbiór, otrzymanie
Transactions
Transferred
Trial balance - bilans próbny (kat.: ekonomika)
Vouchers - kwit, talon, potwierdzenie
Retain - utrzymywać; utrzymać; nadal posiadać; zatrzymać; zatrzymywać
separate-entity - oddzielny podmiot
continuity - ciągłość
time-period
unit-of-measure
realization - 1. Conversion of assets, goods, or services into cash or receivables through sale. Also called actualization.
Full-disclosure - całkowita jawność
TYPES OF ASSETS
Current assets
circulating assets , Floating assets, Circulating assets- aktywa obrotowe
Capital assets, Fixed assets, Permanent assets - aktywa trwałe
Intangible assets - wartości niematerialne i prawne
Liquid assets, Available assets - aktywa płynne
Net assets - aktywa netto
Net current assets, Working capital - kapitał obrotowy netto
Wasting assets - środki zużywalne
DEPRECIATION
Allow
Charge - obciążyć, pobrać opłatę
Deduct - potrącać, odejmować, odliczać
Encourage
Exist
Increase
Involve
Lose
Convert
Spread - marża ( bankowość )
Wear out - zużywać, wyczerpywać
Write off - wyksięgować, umorzyć, odpisać
Estimate - ocena, oszacowanie, KOSZTORYS
Scrap - drobne
Maintenance CASH FLOW
Insolvent - niewypłacalny; bankrut (kat.: ekonomika)
Liquidity
Net
Positive
Reputation


(…)

… w imporcie
Tariffs - podatki importowe
IMPORTS AND EXPORTS
Bill of lading - konosament; list przewozowy (dokument wystawiany właścicielowi towaru przewożonego statkiem, przez armatora)
Discount - dyskonto
Incoterms: ex-works, free carrier, carriage and insurance paid, free alongside ship, delivered duty unpaid, cost and freight, carriage paid to, delivered at frontier, delivered ex ship, delivered ex quay…
… na okaziciela
BONDS
Secondary market - rynek wtórny
Coupon
Yield
Above par - a bond priced at more than 100%
Maturity
FINANCIAL INSTRUMENTS
Certificates of deposit
Commercial paper
Currency swap
Detachable warrants
Forward contract
Futures contract
Interest-rate swap
Junk bonds
Off-balance-sheet transactions
Participation certificates
Securitization - sekurytyzacja ( np. CDO's )
Zero coupon bonds
FUTURES AND…

Broker
Cambist - makler walutowy; makler wekslowy
Economist
Entrepreneur
Liquidator - syndyk masy upadłościowej; likwidator; zarządca przymusowy
Market-maker
Raider
Sole trader - (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
BASIC ECONOMIC TERMS
Aggregate demand
Econometrics
Endogenous
Equilibrium
Exogenous
Externalities - efekty zewnętrzne
Factors of production
Gross national product
Macro…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz