Język angielski

note /search

Fiszki - 1300 popularnych angielskich fraz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 2982
Wyświetleń: 6412

F1 a change for the  better F2 a change for the  worse F3 a drop in the bucket F4 a great deal of  something F5 a lame excuse F6 a matter of life and  death F7 a piece of cake F8 a question of taste F9 a race against time F10 a run of bad luck F11 a run of good luck F12 a stone’s throw  (away) F13 ...

IDIOMS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 4018

IDIOMS exp exp przykład keep sth under one's hat trzymać coś w tajemnicy They tried to keep it under their hat but it soon became obvious that she is pregnant. the other side of the coin druga strona medalu Fame has the other side of the coin as well. make up one's mind postanowić, zdecydo...

IDIOMY

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2247

IDIOMY Idiom Translation Examples (all) hot and bothered zmieszany, zakłopotany lub zły Jim gets all hot and bothered when I mention his ex-girlfriend. (not) give a toss nie obchodzić, nie interesować (w przeczeniach) I don't give a toss that you are tired. You are supposed to finish it today! (nic...

Angielski słówka poziom A2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2863

Język angielski poziom A2 Wages - tygodniówka Subsidy - subwersja Grant - stypendium Deposit - zaliczka Rent - czynsz Net price - netto cena Gross price - brutto cena Pay rise - podwyżka Mean - wredny/skąpy Spices - przyprawy Confidential files - poufne akta External help - pomoc zewnę...

Słowniczek poziom A2 - 1-50

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2156

1 an aplication formularz 2 abroad zagranica 3 account rachunek 4 accomodation zakwaterowanie 5 apartment mieszkanie 6 attend uczestniczyć 7 assistance pomoc 8 advisor doradca 9 agree on zgadzać się 10 arrangements ustalenia 11 adventure przygoda 12 advertising re...

Słowniczek poziom A2 - 51-100

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1365

51 career zawód, kariera 52 cover polisa 53 competitive konkurencyjny 54 check-up kontrolować 55 create tworzyć 56 corporate korporacyjny 57 conference konferencja 58 common wspólny, powszechny 59 customer klient 60 childcare opieka dla dzieci 61 chain łańcuch, sieć ...

Słowniczek poziom A2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1582

151 hard working ciężko pracujący 152 honest uczciwy 153 helpful pomocny 154 high quality wysoka jakość 155 insurance scheme plan ubezpieczenia 156 incredibily niewiarygodnie 157 interest rate stopa procentowa 158 interest odsetki 159 insolvent niewypłacalny 160 instal...

Słowniczek poziom A2 - cz.2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

201 responsible odpowiedzialny 202 rise wzrost 203 relatively względnie, stosunkowo 204 refugees uchodźca, uciekinier 205 risk ryzyko 206 route sposób, droga 207 resources środki, zasoby 208 refunds zwrot 209 requirements wymogi ustawowe 210 safe bezpieczny 211 stock...

Słowniczek na literki R,S

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Software systems - systemy oprogramowania Supplies - dostawy Spend - wydać Subject - przedmiot / temat Relocate - przenieść się Similar - podobny Straightforward - bez kombinowania / w prosty sposób Reference - odniesienie / nawiązanie Strange - dziwny Stay - zatrzymać się / pobyt Short...

Słowniczek na literki R,S - Software systems

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Software systems - systemy oprogramowania Supplies - dostawy Spend - wydać Subject - przedmiot / temat Relocate - przenieść się Similar - podobny Straightforward - bez kombinowania / w prosty sposób Reference - odniesienie / nawiązanie Strange - dziwny Stay - zatrzymać się / pobyt Shortlis...