Międzynarodowe transakcje gospodarcze - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe transakcje gospodarcze - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 1 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Grupa1.
w jakich formułach sprzedawca musi zawiadomić nabywcę o rodzajach transportu i terminie jego przybycia? W formulach D musi zawiadomić o orientacyjnym terminie przybycia towaru i o rodzaju transportu.[w formułach C tylko zawiadamia o wysyłce towaru i transporcie]
jakie ryzyko ponosi eksporter przy wystawieniu na morski list przewozowy jeżeli płatność nie w drodze akredytywy- odebranie towaru i brak zapłaty, zwłoka w zapłacie.
jakie skutki niesie wysłanie oferty dla wystawcy- wystawca nie może się z propozycji wycofać jesłi oferta już dotrze do adresata. oferta jest wiążąca przez czas jej ważności. gdy adresat przyjmie ofertę oznacza to, że została zawarta umowa kupna- sprzedaży na warunkach zawartch w ofercie[określony towar,ilość,cena itp]
dyskonto wekslowe- na czym polega-to uzyskanie przez eksportera sumy wekslowej przed terminem płatności weksla, dyskonta udziela najczęściej bank[udzielenie exporterowi kredytu dyskontowego]kwota wypłacana to suma wekslowa nie dyskontowana pomniejszona o koszty kredytowania i prowizję banową.
czym kierować się przy wyborze partnera handlowego w eksporcie?
uczciwość i rzetelność kupiecka
wiek
kapitał
płynność finansowa
wyspecjalizowany w danej dziedzinie
miejsce w procesie dystrybucji[najbliżej nabywcy]
skala sprzedaży
6.sposoby zawarcia transakcji wielo-dokumentowych
poprzez wysłanie oferty i przyjęcie jej bez zastrzeżeń,wysłanie zamówienia i przyjęcie go bez zastrzeżeń
7.cechy towarów na aukcji- rolnicze lub mineralne,niejednorodne, mogą być mniej trwałe niż na giełdzie
8.inkaso dokumentowe akceptacyjne-wydanie dokumentów reprezentujących towar następuje w zamian za zobowiązanie do zapłaty w przyszlości,exporter udziela importerowi krótkoterminowego kredytu kupieckiego,zobowiązanie to ma postać zobowiązania wekslowego.
9.jakie ryzyko ponosi eksporter gdy zapłata w drodze inkasa towarowego-udzielamy kupieckiego kredytu niezabezpieczonego,możliwość nieodebrania towaru i brak zapłaty, odebranie towaru i brak zapłaty, zwłoka w zapłacie.
10.przygotowanie transakcji eksportowej
badania marketingowe rynków zagranicznych i krajowych
wybór rynku zbytu
wybór przedmiotu exportu
wybór partnera handlowego
kalkulacja cen zbytu
określenie innych warunków przyszłej umowy
kształtowanie nabywcy
11.rodzaje opustów cenowych
rabat[wartościowy,ilościowy,lojalnościowy,wprowadzający], skonto[gdy zapłata gotówką lub wcześniej niz umówiono],bonifikata[gdy towar gorszej jakości]
12.co można zrobić z ryzykiem


(…)

… negocjacji
Ocena stanowiska partnera i własnego
Określenie planu negocjacji
Rozpoznanie partnera i wybór taktyki
Przygotowanie do negocjacji
Otwarcie negocjacji
Prezentacja produktu
Negocjacje właściwe
10.co to umowa o skład konsygnacyjny?
zawiera elementy umowy składu i umowy komisu (lub każda oddzielnie). Dość często w wolnym obszarze celnym; celem jest zapewnienie ciągłości sprzedaży towarów w danym…
…, gdyż wywołuje określony skutek prawny.
Handlowa-po stronie importera lub exportera np.związane z opóźnieniem dostawy
Towarowa-wiąże się bezpośrednio z towarem-->ilościowe i jakościowe
10.dokumenty które są papierami wartościowymi-konosament morski,spedytorskie zaświadczenie transportowe FCT,konosament spedytorski, warrant,polisa ubezpieczeniowa,certfikat ubezpieczeniowy,czek,weksel.
Grupa 3
1. w jakich…
… umowy k-s
skład powinien zapewniać manewr negocjacyjny- (w zasadzie nie powinien występowa szef przedsiębiorstwa, gdyż może on zmienic bieg negocjacji.pojawia się na koniec)
5.
co jest potrzebne do odebrania towaru gdy dok.handlowym jest konosament
towar można odebrać tylko w porcie przeznaczenia, za okazaniem kompletu trzech oryginalnych konosamentów
6.
warunki jakie muszą być spełnione…
… ale nie jest do zaksięgowania
11. Jaką funkcję pełni świadectwo pochodzenia stwierdza ze towar pochodzi z danego kraju, czyli co najmniej 50% surowców, materiałów,siły roboczej pochodzi z danego kraju.ma to znaczenie fiskalne-wysokość stawki celnej.
12. Napisać kontrakt na telewizory przy założeniach formuła FOB Gdynia, płatność w drodze inkasa dokumentowego akceptacyjnego FOB :kwit sternika lub fracht nieopłacony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz