Limbus

Budowa teodolitu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Geodezja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2681

teodolitu są: spodarka, limbus i alidada. Najważniejsze osie geometryczne teodolitu to : Obrotu instrumentu...

Teodolit prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Robert Krzyżek
 • Geodezja
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4991

pionowej... ...Podstawowe pojęcia związane z budową teodolitu: Spodarka ze śrubą sprzęgającą, limbus...

Pomiar kątów poziomych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

do poszczególnych punktów i odczytanie kierunków na limbusie koła poziomego Sposoby centrowania: - pion sznurkowy (2...

Budowa niwelatora i teodolitu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Andrzej Klimczak
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 987
Wyświetleń: 16702

w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Podstawowymi częściami teodolitu są: spodarka, limbus i alidada. SPODARKA...

Stawonogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

• Rąbek (limbus) Tnraks – 2-44 ruchnmn pnłącznnych segmentów (zwykle 8-16), umn liwiających zwijanie...

Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4151

dwie sąsiednie kreski podziału. Wyraża ją stosunek długości działki d i promienia krzywizny. Limbus - jest to tzw...

Budowa teodolitu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2877

spręŜynująca 4. Śruba dociskowa 5. Pion optyczny 6. Okular pionu optycznego 7. Alidada 8. Limbus 9. Sprzęg...

Niwelacja punktów rozproszonych

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5943

(limbus) i urządzenie odczytowe, którym jest najczęściej mikroskop indeksowy lub skalowy (rys. 2.1...