Limbus

note /search

Budowa teodolitu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geodezja
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3619

teodolitu są: spodarka, limbus i alidada. Najważniejsze osie geometryczne teodolitu to : Obrotu instrumentu...

Teodolit prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5411

pionowej... ...Podstawowe pojęcia związane z budową teodolitu: Spodarka ze śrubą sprzęgającą, limbus...

Pomiar kątów poziomych

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2079

do poszczególnych punktów i odczytanie kierunków na limbusie koła poziomego Sposoby centrowania: - pion sznurkowy (2...

Budowa niwelatora i teodolitu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 17493

w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Podstawowymi częściami teodolitu są: spodarka, limbus i alidada. SPODARKA...

Stawonogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1379

• Rąbek (limbus) Tnraks – 2-44 ruchnmn pnłącznnych segmentów (zwykle 8-16), umn liwiających zwijanie...

Budowa teodolitu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3360

spręŜynująca 4. Śruba dociskowa 5. Pion optyczny 6. Okular pionu optycznego 7. Alidada 8. Limbus 9. Sprzęg...

Niwelacja punktów rozproszonych

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 847
Wyświetleń: 6888

(limbus) i urządzenie odczytowe, którym jest najczęściej mikroskop indeksowy lub skalowy (rys. 2.1...