Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych- opracowanie - strona 1 Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych- opracowanie - strona 2 Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych.
Do pomiarów kątowych:
W poziomych osnowach podstawowych, szczegółowych oraz pomiarowych wykonuje
się pomiary kątowe i długościowe.
- w sieciach I i II klasy do pomiarów kątowych należy stosować teodolity z dwumiejscowym
systemem odczytowym o nominalnej wartości odchyłki 1s lub 2cc. Np.: Wild T2, Kern DKM
2, DKM 2A, Zeiss Theo 010, Theo 010A, Theo 010B, Th 2, oraz teodolity elektroniczne jak:
Theomat T2000, T2002, T3000.
- do pomiarów kątowych w sieciach szczegółowych III klasy można stosować teodolity z
jednomiejscowym systemem odczytowym o nominalnej dokładności 6-10s: Wild T1, Kern
DKM1, Zeiss Thoe 020, 020A, 015B, Th 4, Th 6, lub inne o podobnych parametrach
dokładności.
- do pomiarów osnów pomiarowych dopuszcza się instrumenty o niższej dokładności
Opisy teodolitów tradycyjnych podane są między innymi w: J. Szymański Istrumentoznawstwo, Kamela, Lipiński - Geodezja.
W teodolitach jako systemy odczytowe występują mikroskopy skalowe oraz
mikrometry optyczne.
Obecnie produkowane są teodolity o konstrukcji opartej na rozwiązaniach
elektronicznych. W teodolitach tych mikroprocesor steruje procesem pomiarowym oraz
kontroluje. Wynik pomiaru teodolitem elektronicznym jest wyświetlany na wskaźniku
(ekranie systemu odczytowego) w formie cyfrowej i może być automatycznie przeniesiony i
zapisany na odpowiednim nośniku informacji, z którego maszyna cyfrowa może bezpośrednio
pobierać dane.
Zestaw teodolit elektroniczny i dalmierz połączone z elektroniczną maszyną cyfrową
tworzą system informatyczny do zbierania i przetwarzania i udostępniania informacji o
terenie. Z pośród nowoczesnych teodolitów elektronicznych produkowanych przez różne
firmy najbardziej rozpowszechnione w Polsce są teodolity: Wild - Leitz Theomat T2000,
Theomat
T2002,
Theomat
T3000.
Konstrukcje
tych
teodolitów
wykorzystują
najnowocześniejsze odkrycia z dziedziny elektroniki i informatyki. System pomiarowy jest
sterowany i kontrolowany przez mikroprocesor, dzięki czemu teodolit jest w dużym stopniu
zautomatyzowany. Metoda pomiaru kierunku oparta jest na zasadzie dynamicznego systemu
odczytowego z pełnym wykorzystaniem elektroniki. Luneta teodolitu T2002 produkowana w
różnych wersjach w celu dostosowania jej parametrów do dokładności pomiaru kątów,
posiada obraz prosty o dużej jasności . Na tę lunetę można nakładać elektrooptyczne nakładki
dalmiercze typu DISTOMAT. W teodolicie tym zastosowano metodę dynamicznego pomiaru
kierunku. W metodzie tej w momencie pomiaru kierunku limbus wprowadzany jest w ruch
obrotowy za pomocą silniczka. Aby zmierzyć wartość kierunku obserwator naciskając
odpowiedni klawisz na tablicy włącza napięcie do urządzenia mechanicznego i
elektronicznego teodolitu, a następnie wprowadza krzyż nitek lunety na cel. Przez naciśnięcie
odpowiedniego klawisza obserwator uruchamia mikroprocesor sterujący obieranie kierunku
na limbusie za pomocą elektronicznych urządzeń pomiarowych. W wyniku działania tego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz