Budowa teodolitu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa teodolitu - strona 1 Budowa teodolitu - strona 2 Budowa teodolitu - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA TEODOLITÓW.  SYSTEMY ODCZYTOWE    Teodolity to instrumenty geodezyjne wykorzystywane do pomiarów kątów poziomych  i  pionowych.  Obecnie  najczęściej  wykorzystuje  się  w  pomiarach  teodolity  (tachimetry  Total  Station)  z  elektronicznym  systemem  pomiarowym,  rejestrujące  wartości  kierunków  poziomych czy pionowych w sposób ciągły.   Na tym jednak etapie rozdział zostanie poświęcony klasycznym teodolitom, jak Theo  020B  czy  Theo  010,  które  są  wyposaŜone  w  analogowy  jednomiejscowy  i  dwumiejscowy  system odczytowy. Celem takiego a nie innego przedsięwzięcia nie jest ucieczka od nowych  rozwiązań  technologicznych,  lecz  potrzeba  zrozumienia  problematyki  dotyczącej  budowy  i  systemów odczytowych od podstaw.   Zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych systemów odczytowych, w  pierwszej  kolejności  zachodzi  potrzeba  przedstawienia  szczegółowej  budowy  teodolitów.  Budowa  ta  zostanie  zaprezentowana  na  podstawie  teodolitu  z  jednomiejscowym  systemem  odczytowym  Theo  020B.  Na  rys.  1  przedstawiono  widok  teodolitu  Theo  020B  z  wyeksponowaniem poszczególnych jego najwaŜniejszych elementów składowych.   PoniŜej  wymieniono  a  następnie  szczegółowo  opisano  elementy  składowe  teodolitu  Theo 020B wyróŜnione na rys. 1.  1.  Spodarka   2.  Śruby poziomujące  3.  Płytka spręŜynująca  4.  Śruba dociskowa  5.  Pion optyczny  6.  Okular pionu optycznego  7.  Alidada  8.  Limbus  9.  Sprzęg repetycyjny  10. Libela alidadowa  11. Libela okrągła  12. Leniwka alidady  13. Zacisk alidady  14. Zacisk lunety  15. Leniwka lunety                                                    1  Rys. 1.  Widok teodolitu z jednomiejscowym systemem odczytowym Theo 020B.    16. Dźwigary  17. Krąg pionowy  18. Celownik kolimatorowy  19. Luneta  20. Obiektyw lunety  21. Okular lunety  22. Pierścień ogniskujący  23. Lunetka systemu odczytowego  24. Okular lunetki systemu odczytowego  25. Lusterko oświetlające system odczytowy  26. Przełącznik kręgu poziomego i pionowego              23    24      16        26    14  13        5  12        6         4  15       2        3             20  19        25            7,8          18   17      22          21     10   11       9        Podstawą  teodolitu  jest   spodarka  (1) .  MoŜe  być  ona  wbudowana  w  instrument  albo 

(…)


[J.Tatarczyk]
W układzie optycznym przedstawionym na rys. 5, dla kręgu Hz, widzimy, Ŝe promień
świetlny odbijając się od lusterka pada na pryzmat trójkątny (3) załamując się o 900 a
następnie na pryzmat dachowy (9), gdzie zmienia swój bieg o 1800. Dalej przechodzi przez
limbus przebijając go po raz pierwszy i zabierając ze sobą jego obraz w punkcie A. Następnie
promień przechodzi przez system justujący GHz…
… był obraz kręgu Hz naleŜy za pomocą śruby mikrometrycznej zmienić
połoŜenie pryzmatu W , który się odchyli i promień świetlny dla kręgu Hz będzie mógł
pokonywać dalszą drogę. Pada on następnie na parę klinów nieruchomych i ruchomych, które
to są powiązane ze skalą mikrometru. Następnie po przejściu przez pryzmat rozdzielczy R i
pentagonalny P wpada do oka obserwatora.
MoŜna powiedzieć, Ŝe w efekcie…
… cały system odczytowy
widoczny jest w lunetce systemu odczytowego, w której to obserwujemy obraz limbusa.
Ogólnie rzecz ujmując moŜna powiedzieć, Ŝe róŜnica między jedno a dwumiejscowym
systemem odczytowym polega na tym, Ŝe w teodolitach Theo 020 przez krąg poziomy
promień świetlny przechodzi jeden raz, a w Theo 010 promień ten przebija limbus
dwukrotnie. Przebieg tego procesu ilustrują rys. 4 i 5
Rys. 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz