Sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie  - strona 1 Sprawozdanie  - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE
W dniu 22.10.2010 zespół w składzie Wojciech Grzywacz i Piotr Maciąg pobrał z instrumentarium w budynku C-4 na terenie kampusu AGH teodolit Theo 020B o nr 300365, statyw do teodolitu, łatę niwelującą oraz taśmę mierniczą . Sprzęt wyniesiono przed budynek i po wprowadzeniu do zajęć dokonanym przez dr inż. Mikołaja Skulicha rozpoczęto centrowanie urządzenia.
Przeprowadzono czynności przygotowawcze: teodolit wyjęto z pudełka, sprawdzono lekkość obrotu wokół osi głównej oraz osi lunety. Sprawdzono zaciski alidady i lunety oraz działanie leniwek. Przeprowadzono test zacisków nóg statywu. Sprawdzono, czy śruba sercowa pasuje do spodarki teodolitu. Nie wykryto nieprawidłowości w działaniu powyższych części.
Statyw rozstawiono nad punktem (gwóźdź wbity przez biały kawałek tektury w podłoże). Spodarkę wraz z alidadą przykręcono śrubą sercową do statywu. Jedną z nóg statywu dobito do ziemi. Następnie, poprzez manipulację 2 niewbitymi nogami statywu, ustawiono pionownik w pobliżu punktu znajdującego się na podłożu. Dobito pozostałe 2 nogi statywu. Śrubami ustawczymi naprowadzono pionownik nad punkt.
Ustawiono w pozycji centralnej pęcherzyk powietrza w libeli okrągłej poprzez manipulację wysokością nóg statywu. Rozpoczęto ustawianie  libeli rurkową.  Libelę rurkową ustawiono równolegle do linii utworzonej przez 2  śruby ustawcze.  Po przez obrót 2 śrub ustawczych ust awiono pęcherzyk powietrza libe li rurkowej w pozycji centralnej. Obrócono alidadę o 200 g . Wystąpił błąd libeli.  Skorygowano błąd poprzez manipulację śrubami ustawczymi, ustawiając pęcherzyk powietrza w połowie odchylenia początkowego. Po obrocie o 200 g alidady, pęcherzyk ustawił się w połowie odchylenia początkowego, skierowanego w drugą stronę . Alidadę obrócono o 100 g   względem pozycji wyjściowej i ust awiono libelę 3 śrubą ustawczą. Rys . 1. Korygowanie błędu libeli rurkowej   Sprawdzono pozycję pionownika nad punktem. Popuszczono śrubę sercową i naprowadzono pionownik nad punkt. Wykonano obrót alidadą o 200 g . Nie wykryto błędu pionownika. Naprowadzanie pionownika na punkt nie zmieniło położenia pęcherzyka powietrza libeli rurkowej. Ustawienie instrumentu zostało zatwierdzone przez dr inż. Skulicha Sprawdzenie systemów odczytowych Błąd paralaksy: po sprawdzeniu obrazów kresek z podziału głównego na kręgu (poziomym i pionowym) i kresek skali nie stwierdzono wystąpienia błędu (kreski tworzyły się na jednej płaszczyźnie) Błąd runu: nie stwierdzono (interwał równy podziałce na skali odczytów) Błąd skręcenia kresek podziału głównego: nie wystąpił (kreski podziału głównego równoległe względem kresek skali). Sprawdzenie błędu skręcenia krzyża kresek Producent gwarantuje brak występowania tego błędu.


(…)

… kolimacji.
Wybrano punkt i rozpoczęto pomiar w pierwszym, a następnie drugim położeniu lunety. Próbę wykonano trzykrotnie. Wyniki (przedstawione poniżej) potwierdzają brak wystąpienia błędu kolimacji.
Rys 3. Błąd kolimacji - schemat
Sprawdzenie błędu inklinacji
Wybrano punkt znajdujący się na wysokości około 5m oraz ustawiono pod nim łatę niwelującą. W pierwszym nakierowano teodolit na punkt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz