Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4130
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie - strona 1 Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie - strona 2 Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Pomiar kąta poziomego Data rozpoczęcia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 14:00 Data zakończenia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 18:00 Miejsce robót: Szczecin, ul. Żołnierska, teraz za budynkiem Akademi Morskiej Właściwie wykonany teodolit powinien prawidłowo realizować zasady geometryczne wynikające z definicji obu rodzajów kątów: poziomego i pionowego oraz zapewniać ich szybki, dokładny i wygodny pomiar. Budowa teodolitu Libele - służą do wyznaczania płaszczyzn poziomych. Wykonanie tej czynności odbywa się za pomocą wspomnianych już śrub poziomujących. Jeżeli pęcherzyk powietrza zajmie położenie środkowe, tzn. znajdzie się w punkcie G libeli, mówimy wówczas o spoziomowaniu instrumentu. Różnica między tymi libelami polega na tym, że libela okrągła służy w pierwszej kolejności do przybliżonego spoziomowania teodolitu a dopiero później wykorzystujemy libelę rurkową do dokładnego spoziomowania instrumentu. Czułość libeli jest to kąt £ o który należy pochylić oś libeli by wychylenie pęcherzyka wynosiło 1 działkę . Czułość libeli wymości od 5'' do 30'' Przewaga libeli - k ą t ś rodkowy zawarty mi ę dzy promieniami krzywizny ł ą cz ą cymi dwie s ą siednie kreski podziału. Wyra ż a j ą stosunek długo ś ci działki d i promienia krzywizny. Limbus - jest to tzw. Koło poziome. W teodolitach optycznych jest szklanym pierścieniem o średnicy 50 - 100mm, na którym naniesiony jest podział kątowy. Limbus oświetlany jest światłem dziennym lub sztucznym przez uchylne lusterko na wsporniku lunety wpada do przeszklonego otworu iluminatora. Alidada - obraca się wokół osi obrotu instrumentu i jest osadzona nad limusem, stanowiąc największą i najbardziej złożoną część teodolitu. Najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład alidady są: luneta połączona na stałe z kołem pionowym, urządzenia odczytowe obu kół podziałowych, libele alidadowe (rurkowa i okrągła), pion optyczny, śruby zaciskowe i naprowadzające inaczej leniwki lub śruby mikroruchu, mechanizm repetycji albo reiteracji. Główna funkcją alidady jest budowanie płaszczyzn celowych i wskazywanie odczytów, odpowiadających położeniom krawędzi przecięć tych płaszczyzn ze spoziomowaną płaszczyzną limbusa. Spodarka - jest to trójkątna podstawa teodolitu. Służy do jego połączenia ze statywem oraz poziomowania za pomocą trzech śrub ustawczych. U dołu spodarki znajdują się: grubsza płytka podstawowa i cieńsza płytka sprężynująca z nagwintowanym otworem otworem, w który wkręca się śrubę sprzęgającą statywu. Luneta - to przyrząd celowniczy teodolitu. Jej łożyska osadzone są na wspornikach. Z lunetą połączone jest na stałe koło pionowe, które podczas obrotu lunety wokół jej osi zmienia swe ustawienie względem nieruchomych urządzeń odczytowych tego kręgu. Położenie lunety rozróżniamy od siebie na podstawie ustawienia koła pionowego względem lunety, patrząc na instrument od strony okulary.

(…)

… o 180°. realizujemy drugi półpoczet w ramach II położenia lunety, powtarzając czynności związane z celowaniem do obu sygnalizowanych punktów oraz wykonywaniem i notowaniem odczytów do nich. Ze względu na możliwość powstawania niewielkich błędów systematycznych, związanych z szczątkowym porywaniem limbusa, obracamy teraz alidade w lewo, czyli celujemy do punktów w celu odwrotnej kolejności…
… znajdującego się na wsporniku przy otworze iluminatora oraz ustawianie ostrości podziałów limbusa i skali lub mikrometru za pomocą pierścienia soczewki ocznej mikroskopu.
Systemy odczytowe stosowane w teodolitach
Jednomiejscowy system odczytowy- widzimy tylko jeden obraz kręgu poziomego w postaci skali. Przykład odczytu z jednomiejscowego systemu odczytowego przedstawiono na rysunku poniżej.  
Na rysunku…
… dziesiątek centygradów (c) - 70c - odczytujemy z jednego z dwóch połączonych ze sobą okienek prostokątnych. Należy zaznaczyć, że w jednym okienku prostokątnym odczytujemy wartości parzyste a w drugim odczytuje się wartości nieparzyste. Następnie ze skali mikrometru odczytujemy jednostki centygradów (c) - 7c - oraz pełną wartość decymiligradów (cc) - 85cc. Odczyt na skali mikrometru wyznacza poprzeczna…
…, jednak zachowujemy taki sam porządek zapisów kierunków w odpowiednich wierszach dziennika. W ten sposób zostanie zakończony pierwszy poczet pomiaru pojedynczego kąta, polegający na jego dwukrotnym zaobserwowaniu w I i II położeniu lunety. Kąt obliczony jako średnia różnica kierunków z obu położeń lunety jest uwolniony od wpływów błędów : kolimacji, inklinacji, mimośrodku osi celowej i mimośrodku alidady.
Kolimacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz