Sprawdzenie i Rektyfikacja teodolitu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 10423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie i Rektyfikacja teodolitu - strona 1 Sprawdzenie i Rektyfikacja teodolitu - strona 2 Sprawdzenie i Rektyfikacja teodolitu - strona 3

Fragment notatki:

Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu THEO 020B nr … … 1. Sprawdzenie elementów mechanicznych teodolitu: W sprawdzanym teodolicie -nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń mechanicznych i anomalii w działaniu: lunety, śrub poziomujących, libelli okrągłej i alidadowej, leniwek alidady i lunety. 2. Sprawdzenie elementów optycznych: 1. Błąd paralaksy - obraz kresek limbusa nie leży w płaszczyźnie skali. Nastawienie okularem lunetki systemu odczytowego na ostrość skali i oczekiwanie takiej samej ostrości kresek limbusa. Nie jednakowa ostrość skali oraz kresek limbusa oznacza błąd paralaksy. Rektyfikacja- błąd usuwany za pomocą soczewki „p”. W sprawdzanym teodolicie - brak błędu paralaksy. 2. Błąd runu - zakres jednej z kresek limbusa nie jest równy zakresowi skali. Ustawienie lewej kreski limbusa na wartości „0” skali i oczekiwanie pokrycia prawej kreski limbusa na wartości „10”skali.
Nie pokrywanie się kresek oznacza występowanie błędu. Rektyfikacja- błąd usuwany za pomocą soczewki „r”. W sprawdzanym teodolicie - brak błędu runu. 3. Sprawdzenie warunków geometrycznych teodolitu: 1. Warunek libelli- oś libeli alidadowych lub płaszczyzny poziome styczne w punkcie głównym libeli powinny być prostopadłe do osi obrotu instrumentu. Sprawdzenie libeli alidadowej. Spoziomowanie instrumentu za pomocą libeli sferycznej i nóg statywu. Ustawienie libeli rurkowej równolegle do dwóch śrub poziomujących i doprowadzenie pęcherzyka do położenia środkowego. Obrót alidady o 90 stopni i przy pomocy trzeciej śruby ponowne doprowadzenie pęcherzyka do górowania. Powrót do ustawienia pierwotnego alidady i sprawdzenie pęcherzyka. Odchylenie minimalnie ustawiamy znów za pomocą śrub. Obrót alidady o 180 stopni i sprawdzenie czy pęcherzyk nie wyszedł z górowania.
Wyjście z górowania oznacza błąd libeli. Rektyfikacja- usuwanie wychylenia za pomocą śrub poziomujących . Druga połowa usuwana przy pomocy śrubek rektyfikacyjnych. W sprawdzanym teodolicie - błąd libelli. Wychylenie pęcherzyka o jedną podziałkę. 2. Warunek siatki kresek- pozioma oś siatki kresek powinna być prostopadła do osi głównej instrumentu
Zawieszenie przy bezwietrznej pogodzie na gałęzi drzewa pionu sznurkowego, tak aby jego koniec znajdował się poniżej osi celowej teodolitu. Wycelowanie na zwisający pion optyczny i sprawdzenie położenia siatki krzyża nitek względem pionu.
Nie pokrywanie się siatki krzyża nitek z pionem optycznym oznacza błąd siatki kresek. Rektyfikacja -zdjęcie osłony okularu lunety, zwolnienie śrubki sprzęgającej obudowę płytki ogniskowej i usunięcie skręcenia krzyża nitek.

(…)


Różnica inna niż 200 gradów oznacza błąd kolimacji. Rektyfikacja - ustawienie poprawnego odczytu za pomocą leniwki alidady. Poprawione odczyty:
O1 + K = 88g 32c 60cc O2 - K = 88g 32c 60cc
W sprawdzanym teodolicie- błąd kolimacji równy 20cc.
5. Warunek inklinacji- pozioma oś obrotu lunety powinna być prostopadła do osi głównej instrumentu.
Obranie punktu na pewnej wysokości i ustawienie liniału pod tym punktem na wysokości osi celowej. Wycelowanie do punktu i unieruchomienie alidady względem spodarki. Opuszczenie lunety i odczyt z łaty. Powtórzenie czynności w drugim położeniu lunety.
Różnica odczytu o +/- 1-2mm oznacza podwójny błąd inklinacji. Rektyfikacja- zmiana położenia poziomej osi obrotu lunety przez właściwe przesuniecie łożyska, w którym luneta jest osadzona.
W sprawdzanym teodolicie- brak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz