Ligandy - strona 8

Eikozanoidy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

, czyli eikozanoidowych. Działają krótko (nietrwałe), spełniają rolę ligandów - hormonów tkankowych. Zaliczane...

Receptory jonotropowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

lub zewnątrzkomórkowe ligandu, ¾ Posiadają domenę wiążącą ligand, ¾ Posiadają łańcuchy polipeptydowe przebijające błonę...

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 6419

atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzone wiązania w kompleksie...

Losy komórek w organizmie - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

komórki motyw kinazy tyrozynowej (RTK). Po połączeniu się z ligandem 2 identyczne podjednostki łączą...

Cząsteczki adhezyjne

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Dorota Tichaczek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

EGF i domen rozpoznajacej cukry CRD-wiaze ligandy .Przyklady selektyn L-wystepuje w leukocytach ,E...

Analiza wagowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Dariusz Pohl
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1120

z ligandami nieorganicznymi. AgCl2; Ag(NH3)2+ ; Ag(S2O3)23- ; AgCNLigand tworzący bardziej trwały kompleks...

Wykład - wtórne przekaźniki

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1813

gdy zostaną usunięte gr fosforanowe powstanie całkowita inaktywacja Sygnał szlaku węchowego Ligand(molekuła...