Analiza wagowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wagowa-opracowanie - strona 1 Analiza wagowa-opracowanie - strona 2 Analiza wagowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA WAGOWA
analiza wagowa- polega na wytrącaniu oznaczanego składnika w postaci trudno
rozpuszczalnego osadu, następnie po przemyciu, przesączeniu, wysuszeniu, wysączeniu lub
prażeniu do stałej wagi obliczamy masę składnika.
Jakie kryteria powinien spełniać osad stosowany w analizie wagowej?
1)
2)
3)
4)
5)
Osad powinien być trudno rozpuszczalny. (R

(…)


izomorfizm- kryształy w tym samym układzie krystalograficznym.
ZnSO4*6H2O
MgSO4*6H2O
BaSO4
KMnO4
Ad d
MnO2
H2MnO3
Zn2+ -jon obcy
Tworzenie się jonami współstrącającymi złożonych połączeń z jonami obcymi w roztworze.
AD 2
Wytrącanie następcze- osad pozostawiony w ługu macierzystym może spowodować
wytrącanie jonów, które w warunkach normalnych by się nie wytrącały.
Przykład:
Następcze wytrącanie NiS w obecności osadu CuS, HgS i ZnS
Czas po
wytrąceniu
osadu [h]
Procent NiS w osadzie.
CuS
HgS
ZnS
3
0
0
0
12
3,0
3,5
3,0
24
6,5
36
33
36
13,5
54
55
60
37,0
82
88
0,5
4,0
1,0
(0,01M HCl)
23
(0,02M HCl)
Siarczki miedzi, siarczki rtęci- w ogóle się nie roztwarzają w kwasach nieutleniających.
Siarczek cynku- roztwarza się w kwasach nieutleniających.
Jak zapobiegać zanieczyszczeniom osadu w analizie wagowej?
1…
….
Jony wodorowe.
Hydroliza.
Temperatura.
AD 1
Jony wspólne z osadem powodują zmniejszanie się rozpuszczalności osadu.(za wyjątkiem
jonów kompleksujących).
AD 2
Obce jony z osadem powodują zwiększenie rozpuszczalności osadu, na skutek zmniejszenia
współczynnika aktywności danego jonu.
AD 3
Kompleksowanie powoduje rozpuszczanie osadu.
Trwałość kompleksów srebra z ligandami nieorganicznymi.
AgCl2; Ag(NH3)2+ ; Ag(S2O3)23- ; AgCNLigand tworzący bardziej trwały kompleks wypiera ligand tworzący mniej trwały kompleks.
Kompleksowanie ma duże znaczenie w chemii analitycznej do maskowania jonów
przeszkadzających.
AD 4
Jony wodorowe mają szczególny wpływ na rozpuszczalność siarczków i wodorotlenków.
Jak wpływają jony wodorowe na rozpuszczalność siarczków?
- powodują zwiększenie rozpuszczalności siarczków.
R
Fe3…
…+ + CH3COOJeżeli chodzi o wytrącanie następcze; przykład:
Siarczek cynku absorbuje się w 94% na siarczku rtęci jeśli wytrącamy go siarkowodorem,
natomiast jeśli AKT to tylko w 2%.
Prawidłowe sączenie:
koniec lejka nie może zanurzać się w przesączu, i musi dotykać ścianki odbieralnika.
Nalewamy zawsze po bagietce, przy czym bagietki nie należy za głęboko wkładać, bo
można przekłuć sączek.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz