Podstawy chemii analitycznej

note /search

Analiza wagowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2359

ANALIZA WAGOWA analiza wagowa- polega na wytrącaniu oznaczanego składnika w postaci trudno rozpuszczalnego osadu, następnie po przemyciu, przesączeniu, wysuszeniu, wysączeniu lub prażeniu do stałej wagi obliczamy masę składnika. Jakie kryteria powinien spełniać osad stosowany w analizie wagowej...

Chromatografia - faza ruchoma i nieruchoma - opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2100

CHROMATOGRAFIA chromatografia- jest to metoda rozdzielania składników mieszaniny substancji za pomocą ich wielokrotnego podziału pomiędzy dwie nie mieszające się ze sobą i poruszające się względem siebie fazy. Jedna z faz jest ruchoma, druga nieruchoma. Chromatografia opiera się na wykorzystywa...

Elektroanaliza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2044

ELEKTROANALIZA- oparta jest na elektrolizie elektroliza- energię elektryczną zamieniamy na chemiczną. Elektroliza oparta jest na dwóch prawach Faradaya I prawo elektrolizy Faradaya- masa m substancji wydzielonej w elektrolizie jest proporc...

Etapy procesu analitycznego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5040

ZADANIE ANALITYKA Stan początkowy: Stan końcowy: Cu- 58,5% Próbka (przed Cr- 1,7ppb pobraniem do Cd- 24,9ppm analizy) WYNIKI ANALIZY Cukier- brak!!!- nieprawidłowy zapis, pisze się poniżej granicy wykrywalności!!! Proces analityczny= proces gromadzenia i przetwarzania informacji. PROC...

Miareczkowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7497

Przykłady miareczkowań alkacymetrycznych. Pytanie: Narysuj krzywą miareczkowania, z punktem równoważnikowym, narysuj wskaźnik.(miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem...) Wskaźnik dobieramy tak, aby była zmiana jego barwy jak na...

Pobieranie i przechowywanie próbek-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2534

POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK mineralizacja- jest to rozkład próbki organicznej polegający na jej spaleniu (utlenieniu) przeprowadzonej w celu oznaczenia w próbce składników mineralnych. Stosujemy dwie metody mineralizacji: a) mineralizacja na mokro inaczej w roztworze b) mineralizacja na...

Podział metod analitycznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3178

CHEMIA ANALITYCZNA Rosnąca rola i znaczenie wyników analitycznych wiążą się z takimi zjawiskami jak: • • • • powszechny wzrost wymagań dotyczących standardu życia człowieka (analityka i diagnostyka medyczna, kontrola żywności) kontrola i ochrona środowiska naturalnego współpraca i konkuren...

Pobieranie, przechowywanie i przygotowanie próbek do pomiaru-opracowan...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3710

PROCEDURY POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU a) postępuje się zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi (ISO), polskimi (PN), branżowymi (BN)- np. analiza żywności. b) postępuje się zgodnie z procedurami stosowanymi w analizie danego materiału opisanymi w litera...

Podstawy chemii analitycznej-pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1547

Zestaw 1 Próbka ogólna jest to część partii materiału a)złożona ze wszytkich próbek pierwotnych b)przygotowana przez zmniejszenie próbki pierwotnej c)wyselekcjonowana z próbki do badań Próbka analityczna jest: a)w całości przeznaczona do jednego oznaczenia b)pobierana ze średniej próbki laboratory...

Rozdzielanie strąceniowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii analitycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

ROZDZIELANIE STRĄCENIOWE Rozdzielanie strąceniowe opiera się na różnicach w rozpuszczalności substancji w środowisku wodnym. Rozdzielanie strąceniowe nie jest bardzo ściśle ilościowe z racji na rozpuszczalność nawet bardzo trudno rozpuszczalnych oraz z uwagi na zjawisko współstrącania. Rozdziel...