Podstawy chemii analitycznej-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy chemii analitycznej-pytania na egzamin - strona 1 Podstawy chemii analitycznej-pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw 1
Próbka ogólna jest to część partii materiału a)złożona ze wszytkich próbek pierwotnych b)przygotowana przez zmniejszenie próbki pierwotnej c)wyselekcjonowana z próbki do badań
Próbka analityczna jest: a)w całości przeznaczona do jednego oznaczenia b)pobierana ze średniej próbki laboratoryjnej c)pobierana z próbki do badań
składniki śladowe, to takie której występują w próbce poniżej a)0.01% b)0.01g c)0.1%
w makroanalizie pobiera się próbki do badań o masie: a)1g b)0.1g c)10g
w emisyjnych metodach spektroskopowych mierzoną wielkością jest promieniowanie a)emitowane przez oznaczone składniki b)absorbowane przez oznaczone składniki c)odbite przez oznaczone składniki
specyficzność metody jest to możliwość jej zastosowania w określonych warunkach do wykrywania lub oznaczania: a)tylko od jednego konkretnego składnika b)kilku róznych składników c)kilku składników o podobnych właściwościach
dla 2 metod absorpcyjnych umożliwiających oznaczenie tego samego składnika w roztworach próbek (w mg/dm3) podane SA równania funkcji analitycznych f1(C) 0.25xC+0.02 dla 0.01

(…)

… z zastosowania m1bład bezwzględny wynosił -1.3 mg/dz3 a odchylenie standardowe 0.23mg/dm3, natomiast dla m2 odpowiednio 2.2mg/dm3 oraz 012mg/dm3. Prawdziwe jest stwierdzenie : a)m1 jets bardziej dokłądna i precyzyjna niż m2 b)m1 jets mniej dokładne, ale bardziej precyzyjna od m2 c)m1 jets bardziej dokładna ale mniej precyzyjna niż m2
im stężenie oznaczanego składnika w probówce jest jest mniejsze, tym dokładność i precyzja oznaczania są : a)pozostaja bez zmian b)znacznie mniejsze c)znacznie wieksze
liofilizację i dodatek biocytówdo próbek stosuje się w celu a) ich wysuszenia i spowolnienie reakcji chemicznych b)spowolnienie procesówfizycznych i reakcji fotochemicznych c) ich wysuszenia i spowolnienia reakcji biochemicznych
w rozkładach na mokro systemach otwartych próbki o masach od 1 do 10g roztwarza się przy użyciu odczynników utleniających przez a)ogrzewanie b)ogrzxzewanie i wspomagania energia mikrofalową ogrzewanie w bombie ciśnieniowej
w wyniku reakcji roztwarzania stopu zawierającego Cu i Ni w stężonym roztworze HNO3 powstają a)Cu2+, Ni2+, H2O, NO b)CuO, Ni2+,H2O,NO c)Cu2+, Ni2+, H2
Próbkę zawirającą HgS można roztworzyć przy użyciu stężonych a) HCl+HNO3 b)HNO3+H2SO4 c)HNO3
Do stopienia próbki zawierającej glinokrzemiany i/lub krzemiany nadają się topiki a)B2O3 b)Na2O3 c)KOH
W wyniku stopienia TiO z K2S2O7 powstały stop zawiera a)Ti(SO3)2 i K2SO3 b)Ti(SO4)2 i K2SO4 c)TiS2 i K2S
1ppbto a)1ng/g b)1ug/kg c)1 ng/kg
Podział składnika A pomiędzy 2 niemieszające się ze sobą fazy f1 i f2(składnik A zajmuję fb, składnik B (-) opisuje współczynnik podziału ka równy a)Caf1/Cbf1 b)Caf2/Cbf2 c)Caf1/Cbf2
W ekstrakcji do fazy stałej z użyciem krzemionki chemicznie związanej z grupami alkilowymi C18 sorbent i eluent są odpowiednio a)polarni i nie polarny b)niepolarny i polarny c)oba niepolarne
za zatrzymywanie oznaczanych składników na złożach jonitów odpowiedzialne są oddziaływania a)polarne b)hydrofobowe b)elektrostatyczne
Miano to liczba gramów substancji w a)100ml roztworu miareczkującego b)1ml roztworu…
… b)Na2B4O2 c)HCl
W miareczkowaniach red-ox jako wskaźnika stosuje się a) kwas difenyloaminosulfonowy b)fenoloftaleina c)oranż metylowy
Mieszanina Zimmernanna-Reinhardta zawiera a)MnSO4, H3PO4, H2SO4 b)KMnO4, H3PO4, H2SO4 c)FeSO4, H3PO4, H2SO4
W oznaczeniu jonów Cl- metodą Mohra jako wskaźnika używa się a)jonów CrO4 3- b)jonów SCN c) jonów Fe3+
jeżeli szybkośc procesu agregacji jest od szybkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz