Liczba mnoga - strona 8

Deklinacja zaimków-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1694

. równy M. lmn. w M.lmn. nastąpił zanik trzech form rodzajowych na rzecz dwóch - mos. i nmos. Liczba mnoga...

Rozwój czasów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1085

się dwóch form w liczbie mnogiej: męskoosobowej (1 os. widzieliśmy < widzieli jesmy, 2 os. widzieliście...

Husser - idea uniwersalnej filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

, nauki o całości tego, co istnieje. Nauki w liczbie mnogiej są jedynie niesamodzielnymi odgałęzieniami...

Średniowieczny spór o uniwersalia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

chrześcijańskim; → mówi o przedmiotach w liczbie mnogiej. Elementarna jedność pojęciowy zarówno przed rzeczą...

Kultura - wzory i przemiany

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

abstrakcyjne się nie sumują; tylko gdy coś tworzy obiektywny zbiór => liczba mnoga, czasowniki główne; inaczej...

Powstanie i charakterystyka polis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

się formować nieduże, samorządne wspólnoty lokalne nazywane przez Greków polis ( liczba mnoga poleis) mogące...

Czynności w postępowaniu odwoławczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610

, bo jest to postanowienie). Treść tej regulacji należy interpretować w liczbie mnogiej (z takim stanowiskiem zgadza...

Prozdrowotny styl życia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4557

, jaka jest hierarchia ich ważności. Zalet używa się terminu w liczbie mnogiej - prozdrowotne style życia...