Liczba atomowa - strona 3

Wiązania chemiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biofizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

do uzyskania konfiguracji helowca najbliższego w szeregu pierwiastków wg. Wzrastającej liczby atomowej - reguła...

Pierwiastki bloku d

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2457

o niecałkowicie zapełnionej podpowłoce d są barwne. A E Z – liczba atomowa; numer atomu w układzie okresowym...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

protonów w jądrze (taka sama liczba atomowa Z) Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące...

Chemia jądrowa- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

całkowita równa liczbie nukleonów (sumarycznej liczbie protonów i neutronów) w j drze atomowym. Z – liczba...

Metale - chemia nieorganiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

naturalnych pierwiastków, a ostatnim z nich jest uran o liczbie atomowej Z = 92. Trzy pierwiastki o liczbach...

Oznaczanie glinu w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2156

borowców. Liczba atomowa glinu wynosi 13, a masa 26,982. Natomiast czysty glin jest srebrzystobiałym...