Media transmisyjne używane w sieciach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Media transmisyjne używane w sieciach - wykład - strona 1 Media transmisyjne używane w sieciach - wykład - strona 2 Media transmisyjne używane w sieciach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Moduł 3: Media transmisyjne używane w sieciach. Wprowadzenie
Kable miedziane są wykorzystywane praktycznie w każdej sieci LAN. Dostępne są różne typy kabli miedzianych, z których
każdy ma swoje wady i zalety. Prawidłowy wybór okablowania ma istotne znaczenie dla efektywnej pracy sieci. Ponieważ
informacje są przenoszone w miedzi za pośrednictwem prądu elektrycznego, podczas planowania i instalowania sieci ważne
jest poznanie niektórych zasad rządzących elektrycznością. Światłowód jest medium najczęściej wykorzystywanym na
długich odcinkach szerokopasmowej transmisji danych punkt-punkt, stosowanych w szkieletowych sieciach LAN i w
sieciach WAN. W mediach optycznych do transmisji danych poprzez włókno szklane lub plastikowe wykorzystywane jest
światło. Sygnały elektryczne powodują generowanie przez nadajnik światłowodowy sygnałów świetlnych wysyłanych przez
światłowód. Host odbiorczy otrzymuje sygnały świetlne i przekształca je na sygnały elektryczne na odległym końcu
światłowodu. Przez sam kabel światłowodowy nie przepływa jednak prąd elektryczny. W rzeczywistości użyte w kablu
światłowodowym szkło jest bardzo dobrym izolatorem elektryczności. Fizyczne połączenie urządzeń umożliwia
zwiększenie produktywności dzięki temu, że pozwala na udostępnianie drukarek, serwerów i oprogramowania. Tradycyjne
systemy sieciowe wymagają, aby stacja robocza cały czas pozostawała w tym samym miejscu, zezwalając na ruch jedynie
w granicach narzuconych przez długość kabla przyłączeniowego. Wprowadzenie technologii bezprzewodowych usuwa te
ograniczenia i umożliwia prawdziwą mobilność w świecie komputerów. Obecnie technika bezprzewodowa nie oferuje
szybkiej transmisji danych ani takich zabezpieczeń czy niezawodności pracy jak w przypadku sieci kablowych. Jednak
elastyczność techniki bezprzewodowej stanowi wystarczającą rekompensatę. Podczas instalowania nowej sieci lub
modernizacji istniejącej administratorzy często biorą pod uwagę technikę bezprzewodową. Prosta sieć bezprzewodowa
może działać już w kilka minut po włączeniu stacji roboczych. Łączność z Internetem następuje poprzez połączenie
kablowe, router, modem kablowy lub DSL i bezprzewodowy punkt dostępu, który pełni rolę koncentratora węzłów
bezprzewodowych. W zastosowaniach domowych lub biurowych te wszystkie funkcje są często spełniane przez jedno
urządzenie.
3.1 Media miedziane
3.1.1 Atomy i elektrony
Cała materia złożona jest z atomów. Układ okresowy pierwiastków obejmuje wszystkie znane typy atomów i ich własności.
Na atom składają się następujące elementy:
elektrony – cząstki naładowane ujemnie, które poruszają się po orbitach wokół jądra,
protony – cząstki naładowane dodatnio,
neutrony – cząstki bez ładunku (obojętne).
Protony i neutrony tworzą centralną część atomu zwaną jądrem. Aby lepiej zrozumieć elektryczne właściwości
pierwiastków/substancji, należy odnaleźć hel (He) w układzie okresowym pierwiastków. Liczba atomowa helu to 2, co
oznacza, że składa się on z 2 protonów i 2 elektronów. Jego masa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz