Warstwa fizyczna sieci LAN

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warstwa fizyczna sieci LAN - strona 1 Warstwa fizyczna sieci LAN - strona 2 Warstwa fizyczna sieci LAN - strona 3

Fragment notatki:

Warstwa fizyczna sieci LAN Informacje w sieciach komputerowych są zorganizowane w ciąg bitów I , którego elementy należą do zbioru B ={0,1}. Ciąg ten jest przesyłany ze źródła do pewnego miejsca przeznaczenia. W tym celu źródło jest wyposażone w nadajnik, a miejsce docelowe w odbiornik. Nadajnik transformuje ciąg bitów I w przebieg czasowy pewnego sygnału (np. elektrycznego, świetlnego, radiowego) i wprowadza go w ośrodek zdolny do przenoszenia sygnałów tego typu. Sygnał źródłowy podczas transmisji ulega opóźnieniu, zniekształceniom oraz modyfikacji. Różnica między sygnałem źródłowym, a sygnałem odebranym powinna być na tyle mała, aby móc na podstawie analizy sygnału odebranego wygenerować nadany ciąg bitów I .
Kodowanie informacji Przebieg czasowy sygnału reprezentujący nadawany ciąg bitów I jest nazywany kodem , a proces tworzenia tego sygnału nazywamy kodowaniem informacji źródłowej. Kod jest tworzony za pomocą kilku wybranych przebiegów elementarnych o czasie trwania T , zwanym okresem sygnalizacji. W praktyce kody są tworzone według następujących zasad:
Okres sygnalizacji dzieli się na odcinki (najczęściej równe), w których poziom sygnału zachowuje stałą wartość.
Nadajnik może wytwarzać jeden z wielu poziomów sygnału w każdym ze zdefiniowanych wyżej odcinków czasu.
Zniekształcenia sygnału Na skutek wzajemnego oddziaływania reprezentacji kolejnych bitów odebrany sygnał słabo przypomina sygnał nadany (wraz ze zmniejszeniem okresu sygnalizacji zwiększa się zniekształcenie sygnału). Sygnał odebrany jest jedynie próbkowany we właściwym momencie w środkowej 1/3 lub 1/4 okresu sygnalizacji. Stąd istotna jest synchronizacja bitowa (precyzyjne określenie przez odbiornik momentu rozpoczęcia i środka każdego okresu sygnalizacji). Transmis ja synchroniczna Dla transmisji synchronicznej przed właściwą informacją wysyła się preambułę zawierającą ciąg bitów (często jest nim ciąg 0, 1, 0, 1, ...). Transmisja asynchroniczna W stanie bezczynnym łącze ma niski poziomem sygnału. Pierwszy bit poprzedzony jest bitem startu o długości trwania równej okresowi T . Następnie odbiornik próbkuje sygnał w chwilach 3/2 T , 5/2 T itd.
Ograniczenia transmisji danych Długość toru transmisyjnego, przy której zniekształcenie sygnału uniemożliwia poprawne zdekodowanie informacji. Bilans mocy - moc sygnału wysłanego przez nadajnik pomniejszona o utratę mocy sygnału na skutek przejścia przez tor transmisyjny musi być większa niż czułość odbiornika. Podstawowe kody używane w sieciach LAN NRZ (ang. Non Return to Zero ).
NRZI (ang. Non Return to Zero ).
Manchester.
Manchester różnicowy.


(…)

… długość kabla (mała odporność na zakłócenia).
Kategorie i klasy okablowania
Pasmo TIA/EIA 568A
ISO 11801 EN 50173
Opis
do 100 KHz
kategoria 1
klasa A
Usługi telefoniczne.
do 1 MHz
kategoria 2
klasa B
Aplikacje głosowe dotyczące danych o małej częstotliwości.
do 16 MHz
kategoria 3
klasa C
„Zwykłe” sieci lokalne (Ethernet, Token Ring).
do 20 MHz
kategoria 4
do 100 MHz
kategoria 5
klasa D
Szybkie sieci LAN (Fast Ethernet, ATM).
do 100MHz
kategoria 5e
rozszerzona klasa D
Zaostrzone w stosunku do kat. 5 wymagania na niektóre parametry i zdefiniowano szereg nowych.
Do 200 MHz kategoria 6
klasa E
Szybkie sieci LAN (Giga Ethernet, ATM 622 Mb/s).
Do 600 MHz
kategoria 7
klasa F
Szybkie sieci LAN (powyżej 1Gb/s), stosuje kable S-STP.
od 10MHz
klasa optyczna
Szybkie sieci LAN
Uzyskanie konkretnej klasy okablowania wymaga stosowania wszystkich komponentów odpowiednich kategorii dla całego połączenia od stacji do urządzenia.
Światłowód
Transmisja światłowodowa polega na przesyłaniu przez włókno szklane promieni optycznych generowane przez laserowe źródło światła. Ze względu na niską tłumienność oraz odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne światłowód jest obecnie najlepszym medium stosowanym…

H
1
L
H
L
Ciąg bitów
1
0
1
1
0
0
0
1
NRZ
NRZI
Manchester
Manchester
różnicowy
Media transmisyjne używane w sieciach LAN
Kabel koncentryczny
Kabel koncentryczny (BNC) składa się z dwóch przewodów koncentrycznie umieszczonych jeden wewnątrz drugiego, co zapewnia większą odporność na zakłócenia i lepszą jakość transmisji.
Zalety kabla koncentrycznego:
 mało wrażliwy na zakłócenia i szumy (posiada ekran),
 jest tańszy niż ekranowana skrętka,
 bardziej odporny na uszkodzenia fizyczne.
Wady kabla koncentrycznego:
 ograniczenie szybkości do 10Mb/s,
 niewygodny sposób instalacji (terminatory, łączki T),
 słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowej stacji),
 niska odporność na awarie i trudność lokalizowania usterki.
Kabel typu skrętka
Skrętka to obecnie najbardziej popularne medium w sieciach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz