Liczba atomowa - strona 2

Otrzymywanie zasad - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

berylowców (ich rozpuszczalność rośnie ze wzrostem liczby atomowej). Wodorotlenki pozostałych metali...

Fizyka - Zasada Pauliego

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

chemicznych jest okresową funkcją liczby atomowej Z określającej liczbę elektronów w atomie co najlepiej...

Rozwój poglądów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1561

atomowa - liczba protonów = ładunek jądra = liczba elektronów liczba atomowa = 4 (4 protony, 4 elektrony...

Fizyka jądrowa, jądra

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

) Z – liczba atomowa (liczba porządkowa, ilość protonów w jądrze – decyduje o miejscu pierwiastka w układzie...

Materia - wykłady

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

neutronami. Liczba protonów jądrze jest równa elektronów atomu obojętnego i nosi nazwę liczby atomowej...