Fizyka jądrowa - Oznaczenie jądra atomowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka jądrowa - Oznaczenie jądra atomowego - strona 1 Fizyka jądrowa - Oznaczenie jądra atomowego - strona 2 Fizyka jądrowa - Oznaczenie jądra atomowego - strona 3

Fragment notatki:

Przemiany jądrowe.

Promieniotwórczość naturalna jest to zjawisko samorzutnej przemiany nietrwałych jąder atomowych w jądra

innych pierwiastków i towarzyszącą temu procesowi emisję promieniowania α, β, γ.

1.Przemiana alfa – polega na emisji z jądra cząstki alfa (cząstką alfa jest jądro helu). W wyniku tej przemia -

ny liczba masowa jądra zmienia…… t jąder tego pierwiastka.

Aktywność promieniotwórcza (A) – źródła promieniotwórczego nazywamy wielkość, która wyraża liczbę

jąder rozpadających się w jednostce czasu (jej wartość maleje

∆N

z czasem) A = ∆ t jedn. 1 Bq (becquerel) 1Bq=1/s

Rozpad sukcesywny – rozpad łańcuchowy + emisja promieniowania. Następuje rozpad jądra pierwotnego

na inne z emisją promieniowania.

Alfa Beta - Beta + Gamma

dN1 dN…

… się, natomiast liczba atomowa rośnie o jeden.

3.Przemiana β + . Podczas tej przemiany emitowane są pozytony (dodatnie elektrony) powstające w wyniku

przemiany protonu w neutron, pozyton i neutrino elektronowe

1

1 p→ 0 n + + 1e+ 0 ve

1 0 0

Zapis schematyczny Z X → Z −AY + + 1β + 0 ve

A

1

0 0

W czasie tej przemiany liczba masowa jadra nie ulega zmianie, natomiast liczba atomowa maleje o jeden.

4.Przemiana γ -rozpadowi…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz