Metale - chemia nieorganiczna - Układ okresowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale - chemia nieorganiczna - Układ okresowy - strona 1 Metale - chemia nieorganiczna - Układ okresowy - strona 2 Metale - chemia nieorganiczna - Układ okresowy - strona 3

Fragment notatki:

  METALE      W  Układzie  Okresowym  należy  wyróżnić  pierwiastki  występujące  w  przyrodzie  w  sposób  naturalny  oraz  pierwiastki,  które  otrzymano  na  drodze  przemian  jądrowych.  W  przyrodzie  występuje  tylko  89  naturalnych  pierwiastków,   a ostatnim z nich jest uran o liczbie atomowej Z = 92.   Trzy pierwiastki o liczbach atomowych Z   92,  które  otrzymano  sztucznie. Dość dobrze poznano właściwości fizyczne  i  chemiczne  aktynowców  transuranowych:  neptunu  –  Np 93,  plutonu  –  Pu94,  ameryku  –  Am95,  kiuru  –  Cm96,  bekerelu  –  Bk97,  kalifornu  –  Cf98,  einsteinu  –  Es99,  fermu  –  Fm100,  mendelewu  –  Md101,  nobelu  –  No102  i  lorensu  –  Lr103.  Stan  wiedzy  o  pierwiastkach   o  liczbach  atomowych  Z    103  (rutherford,  dubn,  seaborg,  bohr,  has,  meitner)  jest  niewielki  lub  znikomy.  Niektóre  metale  występujące  w  przyrodzie   w sposób naturalny (miedź, żelazo) odegrały olbrzymią  rolę  w  kolejnych  etapach  rozwoju  ludzkości  (epoka  brązu,  epoka  żelaza).  W  czasach  starożytnych  znano  również cynk, rtęć, ołów, cynę, srebro i złoto.     Metale wykazują takie charakterystyczne cechy,  jak  połysk  metaliczny  w  stanie  litym,  dobre  przewodnictwo  cieplne  i  elektryczne  oraz  zdolność  do  tworzenia  stopów  i  związków  o  charakterze  faz  międzywęzłowych.   Cechą  większości  czystych  metali  są  wysokie  lub  bardzo  wysokie  temperatury  topnienia,  korzystne  właściwości  mechaniczne,  np.  twardość,  wytrzymałość, odporność na zginanie, kowalność.  

(…)

… przejściowe bloku d
(skandowce, tytanowce, wanadowce, chromowce,
żelazowce, platynowce, miedziowce, cynkowce) oraz
pierwiastki
wewnątrz
przejściowe
bloku
f
(lantanowce, aktynowce).
Metalami są również wszystkie pierwiastki o
liczbach atomowych Z > 92, które otrzymano
sztucznie. Dość dobrze poznano właściwości fizyczne
i chemiczne aktynowców transuranowych: neptunu
– Np93, plutonu – Pu94, ameryku – Am95…

0,045
0,035
0,029
0,025
0,019
Sumaryczna zawartość dziesięciu najbardziej
rozpowszechnionych pierwiastków, w tym wodoru,
stanowi 99.34% masowych litosfery. Zawartość
pozostałych 79 naturalnych pierwiastków stanowi
tylko 0.66% masowych litosfery. Wśród nich są
takie, których rozpowszechnienie w skorupie
ziemskiej jest bardzo małe, ponieważ nie przekracza
10-5%. Należą do nich np.: lantanowce, srebro…
… surowca może
poprzedzać jego przeróbkę hydrometalurgiczną
względnie
półprodukty
uzyskane
metodami
hydrometalurgicznymi, np. tlenek glinu, kieruje się
następnie do hut.
Pirometalurgia jest jedyną metodą produkcji
żeliwa i stali, a także ma znaczący udział w globalnej
produkcji miedzi, niklu, cynku i ołowiu.
Hydrometalurgię stosuje się głównie do przeróbki
rud uranu, lantanowców i złota, siarczkowych rud…
… do przetopu w wielkim piecu (rys. 4).
Rys. 4. Schemat wielkiego pieca w hutach żelaza
W wielkim piecu w wysokiej temperaturze zachodzą
reakcje redukcji tlenków żelaza węglem i tlenkiem
węgla:
3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
2Fe3O4 + 2CO = 6FeO + 2CO2
FeO + C = Fe + CO
Tlenek węgla powstaje również w reakcji:
CO2 + C = 2CO
Produktem wytopu jest surówka (żeliwo), która oprócz
Fe zawiera również 2,5-4% C, 0,5-6% Mn…

Znaczenie gospodarcze mają również rudy tlenkowe
miedzi: kupryt - Cu2O, malachit - Cu2CO3(OH)2 i azuryt
- Cu3(CO3)2(OH)2. Miedź rodzimą spotyka się rzadziej.
Miedź rodzima
Malachit Cu2CO3(OH)2
Minerały i rudy metali zawierają zazwyczaj dużo
składników płonnych, dlatego muszą być wzbogacane,
np. rudy siarczkowe wzbogaca się w składniki
użyteczne na drodze flotacji. W procesach hutniczych
przerabia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz