Liczba atomowa - strona 11

Skrypt do egzaminu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

której uszeregowane są w kolejności pierwiastki w układzie okresowym. Jest nią liczba atomowa i liczba protonów...

Systematyka związków nieorganicznych

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1757

, a ich roztwory - słabymi elektrolitami. Ze wzrostem liczby atomowej metalu moc wodorotlenków rośnie w grupach...

Budowa wnętrza Ziemi

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

występującymi, a po nich następuje Na, Ca i Al. Wszystkie pierwiastki (poza Ba -w skorupie) mają liczbę atomową...

Podstawy chemii - wprowadzenie

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

(protony + neutrony) º A liczba atomowa º Z X ³ symbol nuklidu (protony) Liczba neutronów = A - Z Przykład...

Wolfram - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

) 18,9-106 S/m 174W/(mK) - 6,5,4,3,2 Nazwa Symbol chemiczny Liczba atomowa Masa atomowa Gęstość Struktura...