Chemia nieorganiczna - układ okresowy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia nieorganiczna - układ okresowy - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje jak: współczesna teoria budowy atomu, główna liczba kwantowa „n”, poboczna liczba kwantowa „l”, magnetyczna liczba kwantowa „m”, zakaz Paulego, zasada nieoznaczoności Heisenberga, reguła rozbudowy, elektrony walencyjne, reguła Hunda, odstępstwa od reguły rozbudowy, natura odstępstw, pierwsze odstępstwo i drugie regularne odstępstwo.

Dodatkowo notatka uzupełniona o rysunki i wykresy. Notatka pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z chemii nieorganicznej.


I Współczesna teoria budowy atomu
Równanie Schroedinger'a ma nieskończoną liczbę rozwiązań. Każde z nich jest funkcją trójwymiarową zwana także funkcją falową, która opisuje przestrzenną bryłę zwaną orbitalem. Powierzchnia orbitalu jest miejscem, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu atomu wodoru jest najbardziej prawdopodobne.Rys1
Orbitale mają różne kształty i rozmiary ale występują wśród nich różne podobieństwa, które pozwalają je pogrupować 1. Główna liczba kwantowa „n”
Pierwszą cechą, która pozwala grupować orbitale jest energia, jaki miałby obsadzający ją elektron. Jeśli energia rośnie, to rośnie rozmiar orbitali, bo elektron musi byś dalej od jądra. Można przyjąć, że cechą pozwalająca grupować orbitale jest ich wymiar. Wszystkie orbitale o tej samej liczbie kwantów energii, czyli orbitale o podobnej wielkości, zaliczamy do tej samej powłoki. Ponieważ na pierwszej powłoce elektrony mają 1 kwant energii, na drugiej dwa itd., to liczba(l) kwantów energii, zwana liczbą kwantową n równa jest numerowi powłoki. W ten sposób wszystkie orbitale są pogrupowane w powłoki.Rys2
Ponieważ każdy elektron w kwantomie, może mieć nieskończoną liczbę kwantów energii, to liczba powierzchni jest nieskończona. Jeśli jednak żadna zewnętrzna energia nie wzbudza atomu, to korzysta on jedynie z pierwszych siedmiu powłok.
2. Poboczna liczba kwantowa „l”
Elektrony mogą przejawiać cechy kulek. W wyniku obsadzając niektóre kule, mogą mieć moment pędu - wielkość charakteryzująca ruch obrotowy. Ta wielkość tez jest skwantowana. Liczba kwantów momentu pędu zwana poboczna l, zależy od kształtu orbitali, jaki obsadza elektron. Wszystkie orbitale danej powłoki, których elektrony mają tę same liczbę kwantów momentu pędu - ten sam kształt - zaliczamy do tej samej podpowłoki.Rys3
Poboczna liczba kwantowa pośrednio określa, więc kształt orbitalu. Z równania Schroedinger'a wynika, że pierwsza powłoka może mieć jedną podpowłokę, druga - dwie itd. Jednak atomy w stanie podstawowym, nie wykorzystują podpowłoki piątej i dalej. Oznacza to, że powłoki 4, 5, 6, 7 maja identyczna budowę i kształt, bo składają się z identycznych orbitali, a różnią Sie tylko rozmiarem. Ponieważ pierwsza podpowłoka pierwszej powłoki ma kształt kuli, to elektron na niej ma 0 kwantów momentu pędu, druga podpowłoka dysponuje elektronem i jednym kwantem l=1, trzecia z drugim kwantem l=2 i czwarta l=3.Zwyczajowo pierwszą podpowłokę nazywa się s(sharp), p(pincipal), d(diffuse), f(fundamental)
3. Magnetyczna liczba kwantowa „m”
Wszystkie orbitale jednej powłoki mają ten sam kształt, a różnią się położeniem w przestrzeni.rys4
Jeśli chcemy zmienić położenie każdego z orbitalu, to możemy to zrobić w sposób skokowy dostarczając(1, 2, 3)kwanty energii. Gdyby atom umieścić w polu magnetycznym, to jedne z orbitali ułożyłby się równolegle do sił na niego niedziałających, by żadna siła, co oznacza, że pole pokazało mu zero kwantów energii pędu m=0

(…)

… mają tylko jeden lub dwa elektrony.
3. Drugie regularne odstępstwo Elektron obsadzający podpowłokę s ma wyższą energię, niż gdyby obsadzał podpowłokę d. Jeśli jednak na f będą 2 elektrony, to zgodnie z teorią, ich energia jest mniejsza niż na d. Rys31 Identycznie zachowują się radian, aktyn i tor, które mają o jedną powłokę więcej.
Na siódmej i szóstej powłoce, gdzie występują wszystkie podpowłoki, kolejność ich pojawiania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz