Badania widm optycznych przy pomocy spektroskopu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ĆWICZENIE NR 74
BADANIE WIDM OPTYCZNYCH PRZY POMOCY SPEKTROSKOPU
WSTĘP TEORETYCZNY POWSTAWANIE WIDMA
Każdy elektron jest opisany czterema wielkościami. Są to:
- Główna liczba kwantowa - n
- Orbitalna liczba kwantowa - l
- Orbitalna liczba magnetyczna - m l - Spinowa liczba magnetyczna - m S Zgodnie z zasadą Pauliego w atomie każdy elektron ma inny zespół liczb kwantowych. Elektrony, które znajdują się w stanach o jednakowej wartości liczby n, tworzą powłokę elektronową. W każdej z powłok elektrony są rozmieszczone na podpowłokach, którym odpowiada określona wartość liczby kwantowej l (l

(…)

… kwantu (fotonu) emitowanego lub absorbowanego w wyniku przejścia jest równa:
Energia elektronu (a dokładniej jonu) wynosi:
gdzie odpowiednio - h - stała Plancka, R - stała Rydberga, Z - liczba atomowa pierwiastka, n - numer powłoki.
RODZAJE WIDM
Przy pomocy spektroskopu R. Bunsen i G. Kirchoff wykryli w roku 1859 fakt, który stał się podstawą tzw. analizy widmowej. Okazało się mianowicie, że pobudzone…
… niż w widmach seryjnych.
Inaczej zachowują się rozżarzone ciała stałe i ciekłe oraz gazy pod dużym ciśnieniem. Dają one widmo ciągłe, obejmujące wszystkie barwy od czerwieni do fioletu. Rozkład natężeń w widmie zależy od rodzaju ciała i jego temperatury; im wyższa jest temperatura, tym bardziej maksimum natężenia w widmie przesuwa się w stronę fal krótkich.
Wszystkie omówione rodzaje widma są to tzw. widma emisyjne. Prócz nich znamy jeszcze inny rodzaj widm, tzw. widma absorpcyjne. Widma absorpcyjne możemy zaobserwować, jeżeli na drodze światła pochodzącego ze źródła o widmie ciągłym znajdzie się warstwa, np. gazu czy pary o temperaturze niższej niż temperatyra źródła. Klasycznym przykładem widma absorpcyjnego jest doświadczenie Kirchoffa. Za źródło światła służy łuk węglowy dający silne widmo ciągłe…
… postulat Bohra (postulat stanów stacjonarnych) - istnieją pewne stany stacjonarne, w których atom nie wysyła promieniowania. Stanom stacjonarnym atomu odpowiadają stacjonarne orbity, po których poruszają się elektrony. Podczas ruchu elektronów na orbitach stacjonarnych, pomimo działania na elektrony przyspieszenia, nie wysyłają one fal elektromagnetycznych. W sytuacji gdy elektron zmieni swoje położenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz