Lex superior derogat legi inferiori - strona 2

note /search

Wykładnia prawa-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

, więc nie dopuszcza się istnienia norm wzajemnie sprzecznych → w związku z tym min.: lex superior derogat legi...

Argumentacja prawnicza dziś

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2527

Lex superior derogat legi inferiori - ustawa wyższego rzędu uchyla akt niższego rzędu Lex retro non...

System prawa - Konstytucja.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

kolizji norm prawnych. I stopnia a) reguła hierarchiczności: „Lex superior derogat legi inferiori”. b...

Temporalny zakres obowiązywania

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

superior derogat legi inferiori - akt wyższego rzędu uchyla moc obowiązującą aktu niższego rzędu Lex...