Lex retro non agit - strona 6

Reguły dowodzenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2233

wiary 10. nemo iudex In causa sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie 11. lex retro non agit...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

inferiori - ustawa wyższego rzędu uchyla akt rzędu niższego - lex retro non agit = lex prospicit, non...

Zakaz retroakcji prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

retro non agit) tę regułę w sposób poszerzony powtórzono w: art. 7 EKPC Nikt nie może być uznany...

Pojęcie i podział norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

NON AGIT- Prawo nie obowiązuje wstecz - NULLUM CRIMEN SINE LEGE- Nie ma przestępstwa bez ustawy...

Prawo - sentencje łacińskie

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3234

non agit - prawa nie należy stosować wstecz Libertas inaestimabilis res est - wolność jest rzeczą...

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

uchylenia normy szczególnej LEX RETRO NON AGIT - prawo nie działa wstecz LEX SEVERIOR NON AGIT - zakaz...