Lasy Państwowe - strona 7

Przebieg dochodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

: Straż Leśną Lasów Państwowych, Organy parków narodowych, Państwowa Straż Łowiecka. W postępowaniu...

Przebieg śledztwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

w przepisach szczególnych: Straż Leśną Lasów Państwowych, Organy parków narodowych, Państwowa Straż Łowiecka...

Przestrzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

urządzenia lasu, prowadzona głównie w lasach państwowych (78%) Interes publiczny: uogólniony cel dążeń...

Korzystanie z rzeczy publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów. Art. 27...

Dochodzenie - Prokurator - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

szczególnych a. Straż Leśna Lasów Państwowych i podmioty mające uprawnienia strażników leśnych- gdy przedmiotem...

Pojęcie skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

właścicielem gruntów w Polsce. Większość polskich lasów to lasy państwowe. Pomimo prywatyzacji nadal znaczna...

Historia ochrony przyrody w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1799

-śląskim okręgu lasów Państwowych za lasy ochronne i o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

podstawowe zasady gospodaki leśnej ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach państwowych zarząd lasami...