Dochodzenie - Prokurator - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochodzenie - Prokurator - opracowanie - strona 1 Dochodzenie - Prokurator - opracowanie - strona 2 Dochodzenie - Prokurator - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DOCHODZENIE Zasada: przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia ( Art. 325a ) Wyjątek : gdy przepisy rozdziału 36 stanowią inaczej. Przesłanki przeprowadzenia dochodzenia 1, sprawy należące do właściwości sądu rejonowego ( Art 325b ) a. zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności Wyjątek: i. w przypadku przestępstw przeciw mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 50 000 zł, ii. nie prowadzi się w sprawach o przestępstwa enumeratywnie wyliczone w Art. 325b §2 b. przestępstwo bójki ( Art. 159 kk ) c. przestępstwo ograbienia zwłok ( Art. 262 §2 kk ) d. przestępstwo kradzieży z włamaniem ( Art. 279 §1 kk ), oszustwa ( Art. 286 §1 i 2 kk, zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia ), jeśli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 50 000 zł. Jeśli sprawca dokonał zaboru np. Fiata 126p w celu krótkotrwałego użycia- to dochodzenie, jeśli nowe Volvo S80- to śledztwo. 2. przesłanki negatywne ( Art. 325c ) a. w stosunku do oskarżonego pozbawione wolności w tej lub innej sprawie Wyjątek: zastosowano tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie wobec sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem ( nie stosuje się przepisu Art. 259 §3, w myśl którego tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeśli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczajacą 1 roku ) b. jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające obligatoryjną obronę podejrzanego ( Art. 79 §1 c. jeśli prokurator wydał postanowienie o przeprowadzeniu śledztwa ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy ( Art. 309 pkt 5 ) Organy dochodzeniowe 1. prokurator ( Art. 298 ) 2. Policja ( Art. 325d ) 3. organy Straży Granicznej ( Art. 312 )- w zakresie ich właściwości 4. organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( Art. 312 )- w zakresie ich właściwości 5. organy wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2003 a. organy Inspekcji Handlowej ( w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania kontroli przestępstwa z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ) b. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( przestępstwa z ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia , ustawy o kosmetykach, ustawy o substancjach i preparatach chemicznych ) c. urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej ( przestępstwa z ustawy o rachunkowości )

(…)

… skarbowej ( przestępstwa z ustawy o rachunkowości )
d. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( ustawa- Prawo telekomunikacyjne 6. organy wskazane w ustawach szczególnych
a. Straż Leśna Lasów Państwowych i podmioty mające uprawnienia strażników leśnych- gdy przedmiotem przestępstwa jest drewno z lasu ( ustawa z 1991 o lasach )
b. Państwowa Straż Łowiecka ( prawo łowieckie z 1995 )
c. finansowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz