Historia ochrony przyrody w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia ochrony przyrody w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Historia ochrony przyrody w Polsce 1617r. - Wydano dokument zezwalający poddanym polować na kozice (w Tatrach) jedynie w celu złożenia daniny należnej władcy.1630r. - Wiadomość o "paleniu i pustoszeniu lasów" w Tatrach.1627r. - Z rąk kłusownika padła ostatnia krowa tura
1765r. - Polska Komisja Królewska ostrzega urzędowo przed szkodliwością wypasu owiec w lasach tatrzańskich i przed marnotrastwem drzewa
1856r. - Wystąpienia Andreasa Kornhubera w sprawie ochrony zapamiętale tępionych kozic, świstaków, cietrzewi i wydr (w Tatrach) na posiedzeniu Węgierskiego Towarzystwa Leśnego w Kierżamrku.1865r. - Janota własnym kosztem wydał broszurę: Upomnienie Zakopianów i wszystkich Podhalan by nie tępili świstaków i kóz1865r. - (styczeń) Maksymilian Nowicki przedstawił na posiedzeniu Towarzystwa Zoologiczno-Botanicznego w Wiedniu potrzebę ochrony kozic i świstaków.1866r. - (6 października) w urzędzie powiatowym w Nowym Targu zaprzysiężono dwóch strażników (uzbrojonych) kozic w Tatrach: Jędrzeja Walę i Macieja Sieczkę1868r. - (5 październik) Sejm Krajowy dla Galicji uchwalił we Lwowie akt prawny dotyczący ochrony świstaka i kozicy w Tatrach. "Ustawa względem zakazu łapania, wytępienie i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz." Była to jedna z pierwszych na świecie ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt.1869r. - (19 lipca)cesarz Franciszek Józef I podpisał powyższą ustawę (z 5 października 1968 roku)1869r. - (21 sierpnia) zaczęła obowiązywać powyższa ustawa.1873r. - Powstaje Towarzystwa Tatrzańskie1880r. - Towarzystwo Tatrzańskie zapsiało do swego statutu potrzebę ochrony rośłin halskich (alpejskich): zagrożonych limb, rzadko spotykanego cisa, szarotek i obcych Tatrom różaneczników1878r. - Ginie ostatni niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej1884r. - Gustaw Lettner na zgromadzeniu leśników w Przemyślu przedstawił "Projekt uratowania lasów tatrzańskich, a szczególnie Zakopiańskich od grożącego im zniszczenia".1885r. - w "Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego" opublikowano "Projekt uratowania lasów tatrzańskich, a szczególnie zakopiańskich od grożącego im zniszczenia" (jw.)1886r. - Powstanie pierwszego rezerwatu przyrody1887r. - Powstaje Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich1888r. - Pierwszy apel o utworzenie Tatrzańskiego PN autorstwa ks. Bogusława Królikowskiego pt. "Tatry Polskie pomnikiem pomnikiem dla Mickiewicza".1889r. - Władysław Zamoyski własnym nakłedem sił i kosztów kupuje zdegradowane tzw. dobra tatrzańskie i prowadzi zalesianie1890r. - Rozpoczęto akcję wysiewania limby w Tatrach (przy udziale turystów)1895r. - liczebność kozic w całych Tatrach wzrosła do ok. 1000 szt. 1919r. - Zabito ostatniego żubra w Puszczy Białowieskiej1919r. - (17 grudnia) decyzją Ministra Wyznań Religijnych i Oświecienia Publicznego Ksawerego Praussa powołana zostaje Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody

(…)

… powołana zostaje Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody
1920r. - TPKOP (patrz wyżej) zostaje przemianowana na Państwową Radę Ochrony Przyrody 1921r. - Utworzenie rezerwatu w Puszczy Białowieskiej 1923r. - Opublikowano materiały z konferencji "Tatry jako park narodowy" (St. Sokołowski). 1925r. - Powołanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody 1928r. - Powstaje Liga Ochrony Przyrody
1932r. - Powołanie…
…. - Powołanie Ojcowskiego PN 1957r. - Rozpoczyna działalność społeczna Straż Ochrony Przyrody (później rozwiązana przez Sejm) 1959r. - Powołanie Kampinowskiego PN 1959r. - Powołanie Karkonoskiego PN
1960r. - Powołanie Wolińskiego PN 1967r. - Powołanie Słowińskiego PN 1968r. - Liczba żubrów przekroczyła 1000
1970r. - Powstanie polskiego komitetu "Człowiek i Biosfera" 1973r. - Powołanie Bieszczedzkiego PN 1974r. - Powołanie Roztoczańskiego PN 1974r. - Wypuszczenie na wolność pierwszych bobrów 1975r. - Wilk zostaje wpisany na listę zwierząt łownych z wyznaczonym okresem ochronnym (pierwsza prawna ochrona wilka)
1981r. - Zarejestrowano Polski Klub Ekologiczny (działający od 1980r.) 1981r. - Powołanie Gorczańskiego PN 1983r. - Sformułowano koncepcję "Zielonych Płuc Polski" 1983r. - Powstanie Lubuskiego Klubu…
… 1936r. - (13 sierpnia)W związku z podjęciem decyzji o budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch do dymisji podaje się cała ówczesna Pańswowa Rada Ochrony Przyrody wraz z prof. Wł. Szaferem 1936r. - Bez zgody Państwowej rady Ochrony Przyrody i Komisji Organizacji Parku Narodowego rozpoczęto na szczycie kasprowego Wierchu budowę obserwatorium meteorologicznego. 1938r. - (styczeń) Uruchomiony zostaje…
… statutu potrzebę ochrony rośłin halskich (alpejskich): zagrożonych limb, rzadko spotykanego cisa, szarotek i obcych Tatrom różaneczników 1878r. - Ginie ostatni niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej 1884r. - Gustaw Lettner na zgromadzeniu leśników w Przemyślu przedstawił "Projekt uratowania lasów tatrzańskich, a szczególnie Zakopiańskich od grożącego im zniszczenia". 1885r. - w "Pamiętniku Towarzystwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz