Kwasy silnie utleniające - strona 19

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

dipolowej. Dysocjacji ulegają substancje o wiązaniach jonowych lub silnie spolaryzowanych, rozpuszczalne...

Białka - aminokwasy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

- posiadają charakter silnie zasadowy, charakteryzują się dużą zawartością agrininy oraz brakiem aminokwasów...

Mikrobiologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

) • Akumulacja wewnątrzkomórkowego potasu i niektórych rozpuszczalnych białek • Stabilizacja kwasów nukleinowych...

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

przez zawarte w nich kwasy lub zasady, które mają dużą pojemność buforową. Stabilność łączy...

Antybiotyki (6)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

- kwasy -aminy - alkohole - miedź - substancje utleniające i redukujące - enzymy, szczególnie β-laktanazy...

Bakterie i wirusy - informacje ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
 • Mikrobiologia żywności
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 4382

kwasów teichowych w błonie zewnętrznej znajduje się wiele białek funkcyjnych, np. enzymy, białka...

Pozyskiwanie uranu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

w stosunku do utleniania O2 106 razy. Rola bakterii utleniających Fe(II) w utlenianiu pirytu: FeS2 + 14 Fe3...