Kunszt - strona 12

note /search

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

dzień 8 Lubelskie Krajobrazy Wrocław 2009 Spis treści: 1. Charakterystyka regionu 1.1. Geomorfologia 1.2. Regiony fizycznogeograficzne i ich geologia 1.3. Hydrografia 1.4. Klimat 1.5. Gleby 1.6. Biosfera 1.7. Gospodarka 2. Plan pilotażu 2.1. Lublin i Majdanek 2.2. Kozłówka 2.3. Nałęczów ...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

się prestiżem i określonymi kwalifikacjami (kunszt oratorski, aktorski). Liczba posłów zależała od charakteru...

Pedagogika celestyna freineta

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2758

chłopiec zajmował się wypasem owiec i kóz, pomagając w pracy starszym od niego, biegłym w swoim kunszcie...

Modele ekonomiczne - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966

Modele ekonomiczne U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne po d stawowe problemy i zjawiska ekonomiczne. Początki myśli ekonomicznej sięgają starożytności. Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych Wtedy też użyta został...

Julian Przyboś

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1330

. Jak po I wojnie światowej, tak i na początku lat 40tych przeżywali dojmujący „wstyd uczuć” profesjonalnych. Kunszt...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3206

sposób wykonywania określonych czynności pozwalających na opanowanie kunsztu w danej dziedzinie Koncepcja zarządzania...

Literatura staropolska - materiały

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5901

1. Awans Zachodu w XIV=XVI stuleciu. Omów powody, dla których w tym okresie Europejczycy zdominowali świat. Odrodzenie to czas wielkiego "awansu Zachodu", jak to określił Jean Delumeau. Kultura europejska zdystansowała wszystkie inne sobie współczesne. Europa podniosła swój model na inne...