Kult religijny - strona 24

Najważniejsze zagadnienia socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1022

WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty . Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną . Socjologia przedstawia , w...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 4690

do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 3. Na cele kultu religijnego...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1862

, politycznego, kulturalnego, religijnego prowadzi niejednokrotnie do: Zaniku tradycyjnych więzi rodzinnych...

Wykłady z przedmiotu

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • dr Magdalena Cybulska
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3276

Pitagorejczyków wykazują korelację z hinduizmem i buddyzmem, co wynikało z podróży oraz wymiany kulturalno...

Grecja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

stawała się tedy organiza­torem zbiorowego kultu religijnego (cala polis: nie był to monopol ka­płanów...