Najważniejsze zagadnienia socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze zagadnienia socjologii - strona 1 Najważniejsze zagadnienia socjologii - strona 2 Najważniejsze zagadnienia socjologii - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP DO SOCJOLOGII
Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty .
Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną .
Socjologia przedstawia , więc ogólny pogląd na warunki ludzkiego bytowania.
TWÓRCY SOCJOLOGII
Za ojca socjologii uważa się filozofa Augusta Comte'a (1798-1857).Chciał wykorzystać nową naukę do naprawy schorzeń społecznych . Religia zastąpiona przez wiedzę czyli zdarzenia i fakty empirycznie stwierdzone Comte koncentrował się na dwóch konkretnych aspektach życia społecznego : porządku i stabilizacji ,oraz na zmianach społecznych określonych mianem
dynamiki społecznej . Comte uważał , że te czynniki zespalają społeczeństwo i decydują o przemianach .Chociaż specyficzne poglądy Comte'a nie mają już tak znaczącej roli to jednak miały wpływ na następujących myślicieli społecznych:
Herbert Spencer (1820-1903)
Rozwinął dzieło tego pierwszego .Porównując społeczeństwo do ORGANIZMU a
elementy kultury są biernie przyjmowane .Co jednak nie jest prawdą , ponieważ kultura
jest wartością samą w sobie a nie rzeczą .Pod pewnymi względami Spencer był prekursorem
myśli socjologicznej -STRUKTURALISTYCZNO- FUNKCJONALISTYCZNEJ, której
podstawowym założeniem jest stwierdzenie , że można wyjaśnić różne zjawiska ,
szczególnie struktury społeczne , w kategoriach konsekwencji ich istnienia (funkcji) . Na przykład antropolog B.Malinowski wyjaśnia praktykowanie magii przez wyspiarzy triobriandzkich w kategoriach poczucia władzy nad czynnościami, które są tyleż ważne co niepewne , jak choćby łowienie ryb na pełnym morzu w odróżnieniu od łowienia na stosunkowo bezpiecznej lagunie .Jednym ze składników ujęcia tej myśli socjologicznej jest pojęcie systemu , czyli założenia , że różne elementy społeczeństwa są związane z sobą w taki sposób , że zmiana w jednym prowadzi do zmian w innych .
Karol Marks (1818-1883)
Jego poglądy stały się fundamentem socjologicznej „szkoły konfliktu”. Ujmował historię świata w kategoriach walki klas:ziemian przeciwko chłopom ,właścicieli niewolników przeciwko niewolnikom .Pogląd ten nazywamy MATERIALIZMEM DIALEKTYCZNYM zakładając ,że nowo powstałe struktury będą doskonalsze od starszych ,bardziej represyjnych Z tej przyczyny Marks nie widział w konflikcie zła , lecz postęp.
Wpływ Marksa na socjologię jest odczuwalny do tej pory .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz