Księga jakości - strona 5

Total Quality Management

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Sabina Ząbek
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4032

i poprawianie błędów, gdy już się pojawiły. Posługiwano się księgami jakości, stosowano statystykę i dokonywano...

Certyfikacja systemów jakości ISO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

oraz dostarczeniu księgi jakości. W przygotowaniu do audiutu Dyrektor Biura Certyfikacji powołuje zespół auditorów...

TEORIA I PRAKTYKA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

na instrukcjach i tworzeniu księgi jakości. Wszystkie te regulacje stworzyły spójny i działający system jakości...

Audyt jakosci

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

wszystkich rodzajów auditów systemu jakości, jest tzw. Księga Jakości. Opisane są w niej ogólne dyspozycje przyjęte...

Zarzadzanie jakością - UE, wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2961

: -udokumentowaną politykę jakości oraz cele jakości -księgę jakości -udokumentowane procedury -dokumenty potrzebne...

Audit

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

przez auditowanego,  uzy skanie certy fikatu. Częścią auditu sy stemu może by ć audit dokumentacji: audit księgi...

Normy ISO serii 9000

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

jakości i cele jakości, księgę jakości, udokumentowane procedury wymagane w normie ISO 9001, dokumenty...