Pytania kontrolne do ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne do ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 7 stron.
Pytania kontrolne do ćwiczeń: PRZYDATNE DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ ORAZ DO KOLOKWIÓW Normy ISO serii 9000. Dokumentacja Jakie są rodzaje norm ISO serii 9000?
Czego dotyczy każda z nich?
Co oznacza termin „spójna para”, czego dotyczy i dlaczego?
Jaka jest definicja jakości według normy ISO 9000?
Jakie są główne rozdziały zawarte są w normie ISO 9001? Jakie podstawowe dokumenty wymagane są przez normę ISO 9001?
Ile obowiązkowych procedur należy opracować zgodnie z normą ISO 9001?
Wymień przynajmniej 3 z wymaganych procedur.
Co norma rozumie pod pojęciem dokumentu jakości?
Jaką formę może przybierać dokumentacja systemu zarządzania jakością?
Co to jest księga jakości?
Co to jest procedura jakości?
Z jakich elementarnych części składa się tradycyjna procedura jakości?
Co to jest zapis?
Podaj przykłady zapisów w organizacji.
Co to jest plan jakości?
Co to jest instrukcja jakości?
Narysuj i opisz hierarchię dokumentacji w systemie zarządzania jakością?
Jakie podstawowe dane powinna zawierać informacja dotycząca zakupów?
Jak nazywa się punkt normy ISO 9001, w którym mowa o potrzebie klasyfikacji dostawców?
Podejście procesowe: Co to jest podejście procesowe? Wymień główne założenia podejścia procesowego wg normy ISO 9001, rozdz.4.1.
Narysuj model podejścia procesowego zgodnie z normą ISO 9000.
Co to jest proces?
Co to są wejścia do procesu? Podaj 3 przykłady wejść do procesu zakupów.
Co to są wyjścia z procesu?
Podaj 3 przykłady wyjść z procesu zakupów.
Jaki jest cel procesu zakupów?
Podaj przykład wskaźnika skuteczności procesu zakupów?
Struktura organizacyjna a punkty normy: Obowiązują pytania dotyczące ISO 9001, podejścia procesowego, a ponadto:
Co to jest organizacja?
Co to jest struktura organizacyjna?
Kto to jest przedstawiciel kierownictwa do spraw zarządzania jakością?
Jakie spełnia zadania w organizacji?
Narysuj prostą strukturę organizacyjną z uwzględnieniem funkcji przedstawiciela kierownictwa do spraw zarządzania jakością. Dlaczego powinien mieć taka pozycję w strukturze?
Audit: Co to jest audit?
Podaj numer i tytuł normy mającej służącej auditowaniu.
Kto to jest auditor?
Co rozumiemy pod pojęciem kryteria auditu?
Jakie są rodzaje auditów?
Co to jest audit wewętrzny?
Co to jest audit certyfikacyjny?
Co to jest audit klientowski?


(…)

… skutków?
Według jakiej kolejności powinno się ustalać działania zaradcze w FMEA?
Do czego służy analiza FMEA?
W którym etapie cyklu życia produktu można stosować metodę FMEA?
Karty Kontrolne:
Wyjaśnij skrót DLK.
Wyjaśnij skrót GLK.
Wyjaśnij skrót LC.
W jaki sposób można wyliczyć DLK dla karty x?
W jaki sposób można wyliczyć DLK dla karty R?
W jaki sposób można wyliczyć GLK dla karty x?
W jaki sposób można wyliczyć GLK dla karty R?
W jaki sposób można wyliczyć LC dla karty x?
W jaki sposób można wyliczyć LC dla karty r?
Wyjaśnij, kiedy można się spotkać z przyczynami przypadkowymi w procesie?
Wyjaśnij, kiedy można się spotkać z przyczynami wyjątkowymi w procesie?
Kiedy proces przestaje być kontrolowany statystycznie?
Jakie znasz rodzaje kart kontrolnych?
Kiedy proces ma tzw. światło zielone?
Kiedy proces ma tzw. światło czerwone?
Kiedy proces nie jest kontrolowany statystycznie? Podaj 3 przykłady.
Do czego służą wewnętrzne linie kontrolne?
Do czego służą karty kontrolne?
Jak mierzy się tolerancję dla wskaźnika zdolności jakościowej?
Omów przypadek 6ၳြT
Omów przypadek 6ၳ=T
Omów przypadek 6ၳှT.
Podaj wzór na wskaźnik zdolności jakościowej.
O czym mówi Cpr?
Narzędzia zarządzania jakością:
Wymień 7 starych…
… poszczególnych kryteriów jakości.
Podaj definicję dostawcy.
Podaj przykłady dostawców dla organizacji: biuro podróży, bank, biblioteka, restauracja, hotel.
Co to jest satysfakcja klienta?
Identyfikacja i identyfikowalność
Co to jest identyfikacja, wg ISO 9000?
Co to jest identyfikowalność, wg ISO 9000?
Podaj trzy przykłady etykiet logistycznych.
Co to są kody kreskowe?
Opisz skład kodu EAN - 13
Opisz skład kodu…
…:
Co to są koszty jakości.
Narysuj i omów tradycyjny model kosztów jakości.
Narysuj i omów nowoczesny model kosztów jakości.
Narysuj i omów tzw. „ górę lodową” kosztów jakości
Dokonaj podziału kosztów jakości w organizacji
Zdefiniuj poszczególne grupy kosztów jakości, np. co to są koszty wewnętrzne jakości?
Co to jest rachunek kosztów jakości?
Servqual:
Wymień składowe jakości usług wg metodyki Servqual
Co oznacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz