Krzywa obojętności producenta a problem substytucji dóbr - strona 2

Zachowania konsumenta

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

krzywych obojętności Krzywa obojętności - zbiór punktów przedstawiających różne kombinacje dóbr lub usług...

Podstawowe pojęcia mikroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Kątowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1974

. Krańcowa stopa substytucji dobra Y dobrem X maleje wraz z przesuwaniem się w dół po krzywej obojętności...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

. Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą...

Krzywa popytu indywidualnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

samej krzywej. Każdy wzrost dochodu odpowiada przesunięciu krzywej popytu kolejno do D1, D2, D3. DOBRA...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4039

na tej samej krzywej obojętności, możemy zwiększyć konsumpcję jednego dobra tylko i wyłącznie kosztem...