Konwencje genewskie - strona 9

Wniosek o wydanie wizy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

służbowy Dokument podróży dla cudzoziemców Dokument podróży (przewidziany w Konwencji Genewskiej z 1951 r...

Wykład - Zasady wojny morskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

, które nie są bronione. Konwencja genewska z roku 1949 w postanowieniach dot. transportów sanitarnych zapewnia ochronę...

Srodki kontroli wyroku sądu polubownego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

, w którym orzeczenie zostało wydane (tylko wyroki krajowe) → istotny mankament konwencja genewska o wykonywaniu obcych...

Skrypt - źródła i normy

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

konwencja genewska z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi (Dz. U. z 1925 r. Nr...